Kolmansien rokoteannosten ottamista suositellaan kaikille 18 vuotta täyttäneille, mutta erityisen tärkeää se on riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille. STM:n ja THL:n tiedotteessa sanotaan, että rajoitusten keventyessä korostuvat ihmisten omaehtoiset toimet tartuntojen leviämisen estämiseksi.

Erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla oli 16. helmikuuta 359 potilasta, joka on hieman enemmän kuin viikko sitten. Teho-osastoilla oli yhteensä 30 potilasta, eli saman verran kuin viikko sitten.

Muukin syy kuin korona

Huomioitavaa on, että erikoissairaanhoidossa tavanomaisilla vuodeosastoilla olevista koronapotilaista arviolta 28 prosenttia oli sairaalassa ensisijaisesti muun syyn takia. Teho-osastojen koronapotilaista tämä osuus oli 27 prosenttia. Osuudet ovat jonkin verran kasvaneet viime viikosta.

Epidemian kasvun arviointiin liittyy huomattavaa epävarmuutta. Koronaviruksen perimän kokonaismäärä Suomen jätevesissä on kuitenkin edelleen korkealla tasolla. Viimeisen viiden mittauskerran perusteella taso on kääntynyt laskuun vain Helsingissä, muilla mittauspaikkakunnilla se on noussut tai pysynyt tasaisena.

Rokotukset tärkeitä erityisesti riskiryhmille

Tartuntoihin liittyviä kuolemia oli 16. helmikuuta mennessä ilmoitettu yhteensä 2242. Viimeisen kahden viikon aikana ilmoitettiin yhteensä 230 menehtynyttä. Tammikuussa menehtyneistä 86 prosenttia oli yli 70-vuotiaita ja 63 prosenttia yli 80-vuotiaita.

Rokotukset suojaavat vakavalta koronataudilta edelleen hyvin. Kolmansien annosten ottaminen on erityisen tärkeää riskiryhmille ja 60 vuotta täyttäneille. Neljänsiä koronarokoteannoksia suositellaan 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille.

Lue seuraavaksi: