Suomalaistutkimuksen mukaan potilaan käyttämä statiinilääkitys näyttää pienentävän uusintaleikkauksen riskiä potilailla, joille tehdään lasiaisen poistoleikkaus verkkokalvoirtauman vuoksi.

Tutkijoiden mukaan statiinit saattava ehkäistä silmänsisäisen arpikudoksen muodostumista.

Systeemistä statiinilääkitystä käytetään yleensä sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisemisessä.

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että leikkauksen aikana käytössä ollut statiinilääkitys oli yhteydessä 28 prosenttia pienempään uusintaleikkauksen riskiin potilailla, joille oli verkkokalvon irtauman takia tehty niin sanottu primaarivitrektomia, lasiaisen poistoleikkaus.

Statiinilääkityksen hyöty selittyy todennäköisesti lääkkeen vaikutuksella silmänsisäiseen tulehdukseen ja arpikudoksen muodostumiseen.

Aikaisempi tutkimus antaa viitteitä siitä, että statiinien käyttäjillä lasiaisesta mitattavien arpimuodostusprosessiin liittyvien biokemiallisten merkkiaineiden pitoisuudet ovat alhaisempia kuin statiinia käyttämättömillä verrokeilla.

Tutkimustulos ei muuta verkkokalvoirtauman takia leikattujen potilaiden hoitokäytäntöjä.

Jatkotutkimukset aiheesta ovat tarpeen, sillä tällä hetkellä ei ole käytettävissä lääkkeellistä hoitoa, jolla voitaisiin turvallisesti ehkäistä silmänsisäistä arpikudoksen muodostumista.

Helsingin yliopistollisessa sairaalassa tehty väestöpohjainen kohorttitutkimus pohjautui rekisteriaineistoon. Tutkimuksessa käytiin läpi 5 709 verkkokalvokirurgiseen leikkaustoimenpiteeseen tulleen silmäpotilaan uusintaleikkauksia vuosilta 2008 – 2014.