Vuoden 2020 alusta Tyks Naistenklinikalla aloitetaan lahjasiittiöhoidot, mikä tarkoittaa, että itselliset naiset ja naisparit voivat tulla raskaaksi julkisen terveydenhuollon kautta.

– Nyt, kun hedelmällisyyshoidot laajenevat, tarvitsemme paljon spermanluovuttajia Varsinais-Suomen alueella, sanoo Antti Perheentupa, Tyks Naistenklinikan lapsettomuushoitoyksikön osastonylilääkäri tiedotteessa.

Luovuttajan tulee olla terve ja tupakoimaton 18–45-vuotias mies. Siemennesteen laadun tulee täyttää vaaditut kriteerit siittiömäärän ja liikkuvuuden osalta. Luovuttajan kromosomisto ja veriryhmä testataan. Kromosomiston tulee olla normaali.

Luovuttajan HIV-, hepatiitti- (B ja C) syfilis-, klamydia- ja tippurivasta-aineet tulee olla negatiiviset. Viikon kuluttua tulehdusnäytteiden ottamisesta luovuttaja voi tiedustella vastauksia spermapankista. Näytteiden ollessa negatiiviset, varataan aika lääkärin haastatteluun.

Hedelmöityshoitolain mukaisesti kaikki sukusolujen luovuttajat on rekisteröitävä. Tällöin hoidon seurauksena syntyneellä lapsella on 18 vuotta täytettyään mahdollisuus halutessaan saada selville biologisen isänsä henkilöllisyys. Laki on astunut voimaan vuonna 2007 eli ensimmäinen mahdollinen luovuttajan siittiöstä syntynyt lapsi voi ottaa yhteyttä vasta vuonna 2025.

Valvira eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ylläpitää rekisteriä sukusolujen luovuttajista. Jos luovuttaja antaa suostumuksensa, on siemennestettä mahdollista käyttää myös itsellisten naisten ja naisparien hoitoon.

– Luovuttaja voi asettaa siemennesteensä käytölle rajoituksia kuten sallia sen käytön ainoastaan hetero- tai avioparien hoidossa tai vastaavasti ainoastaan naisparin tai itsellisen naisen hoidossa, sanoo Perheentupa.

Tyks Naistenklinikka aloittaa pelkästään lahjasiittiöhoidot, kun taas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) ja Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) on aloitettu myös lahjamunasoluhoidot.

–Olemassa olevat resurssit rajoittavat Lapsettomuushoitoyksikkömme toimintaa eikä lahjamunasoluhoitojen osalta ole odotettavissa suurta muutosta aiempaan kysyntään, sanoo Perheentupa.

Lahjamunasoluja tarvitsevat esimerkiksi sellaiset naiset, jotka ovat käyneet läpi munasarjojen poiston. Heidät voidaan ohjata Helsinkiin tai Tampereelle. Ikään liittyvää munasarjojen vajaatoimintaa ei hoideta julkisissa sairaaloissa lahjamunasoluilla.

Hus ja Tays aloittivat lapsettomuushoidot lahjasukusoluilla 1.11.2019. Kuopion ja Oulun yliopistolliset sairaalat pyrkivät aloittamaan lahjasukusoluhoidot ensi vuoden aikana.

Lue lisää: