Lääkäriliiton Silmälääkärit-alaosaston hallitus kritisoi kirjeessään Specsaversin valistuskampanjaa paremman näönhuollon ja silmäterveyden puolesta. Kyseinen kampanja on toteutettu yhdessä Näkövammaisten liiton kanssa. Kirjeessä mainonnan sisältöä ja sanomaa vääristetään pahoin.

Specsaversin ilmoituksessa todetaan että “Säännöllinen näöntutkimus ja sairauksien varhainen toteaminen on paras tapa varmistaa silmien terveys”. Emme väitä, että tämä koskisi vain Specsaversin tutkimusta, vaikka kerrommekin sen kattavuudesta ilmoituksessa. Väittämä “vähintään 50 % näönmenetyksistä on vältettävissä” pohjautuu Silmäterveyden tila Suomessa -raporttiin. Specsaversin ilmoitus ei pelottele sokeutumisella. Perehtyminen raporttiin kertoo yksityiskohtaisesti, mihin väittämä perustuu. Kansainvälisissä tutkimuksissa kaikki raportissa esitetyt taustasyyt liitetään näönmenetykseen (eng. visual loss), eikä silloin puhuta sokeudesta.

Raportin laatija on yhdeksi alansa parhaista rankattu Copenhagen Economics -konsulttitoimisto, jonka erikoistumisaloista yksi on terveydenhuolto, sen prosessit, tehokkuus ja arvoketjut. Tekijän leimaaminen “vain konsulttitoimistoksi” osoittaa huonoa harkintaa tai tietämättömyyttä. On huomioitavaa, että sama tutkimus on tehty useassa muussa Specsaversin toimintamaassa. Samoin yhteistyömme näkövammaisjärjestöjen kanssa on laajaa, kattaen muun muassa Pohjoismaat ja Ison-Britannian. Muualla keskustelunavausta ja valistuskampanjaa on ammatillisesti lähinnä kiitelty. Miksi Suomi on poikkeus?

Suomessa silmäterveyden peruspalvelut ovat laajalti yksityisen tarjonnan varassa. Iso osa silmälääkärin vastaanotoista toimii optikkoliikkeiden yhteydessä. Asiakkaan kannalta tämä on usein hyvinkin tarkoituksenmukaista, ohjaahan optikko asiakkaan, jolla havaitaan mahdollinen silmäsairaus, useimmiten juuri silmälääkärille. Samalla on kuitenkin hyvä tiedostaa, että silmälääkärin objektiivisuus kilpailevan optikkoliikkeen toimintaan saattaa vaarantua. Näin on erityisesti silloin, kun kyse on ammatillisesta edunvalvonnasta, jota Silmälääkärit-alaosasto edustaa.

Specsavers on vastuullinen terveydenhuollon toimija. Otamme kaiken palautteen vakavasti, perustui se mihin tahansa. Tulemme käyttämään myös muita väittämiä valistuskampanjamme otsikkona väärinymmärrysten välttämiseksi. Samalla jatkamme työtämme paremman silmäterveyden puolesta Suomessa. Siinä työssä toivomme Silmälääkärit-alaosaston olevan mukana.