Specsavers johtaa harhaan mainonnallaan

Specsaversin mainoskampanjassa esitetään perusteeton ja harhaanjohtava terveysväittämä. Specsavers väittää, että jopa 50 % näönmenetyksistä olisi vältettävissä käymällä Specsaversin kokonaisvaltaisessa näöntutkimuksessa. Tämä väite perustuu Specsaversin teettämään raporttiin “Silmäterveyden tila Suomessa”, jonka on tehnyt Copenhagen Economics-konsulttiyhtiö. Raportissa esitellään viisi yleisintä silmäsairautta: Kaihi, glaukooma, diabeteksen aiheuttama silmänpohjasairaus, silmänpohjan ikärappeuma, sekä taittoviat (sivu 17).

Raportin sivulla 8 on teksti: ”Me uskomme, että vähintään 50 % näköongelmaisista voitaisiin auttaa näöntarkastuksen avulla. Tämä perustuu Länsi-Euroopan kattavaan tutkimukseen, jossa todetaan oikein määrättyjen silmälasien, tai linssien voivan auttaa 44 % näköongelmaisista”.

Specsavers perustelee tällä raportilla mainonnassaan esittämänsä terveysväittämän, jossa se toteaa, että jopa 50 % näönmenetyksistä olisi estettävissä, jos ihmiset kävisivät Specsaversin kokonaisvaltaisessa näöntutkimuksessa. Specsavers käyttää termiä “näönmenetys” tarkoituksellisesti harhaanjohtavasti. Näönmenetyksellä ei Suomessa, eikä muissakaan länsimaissa, tarkoiteta huonojen silmälasien, tai silmälasien puuttumisen aiheuttamaa heikkonäköisyyttä (taittovika).

Näönmenetyksellä tarkoitetaan elimellisestä ja korjaamattomasta syystä aiheutuvaa voimakasta näöntarkkuuden laskua. Ihmiset ymmärtävät näönmenetyksen nimenomaan tässä merkityksessä, ja sen ymmärretään olevan käytännössä sama asia kuin pysyvä sokeutuminen.

Taittovika on kehittyneissä maissa korjattavissa silmälaseilla. Myös kaihi on helposti leikattavissa, eikä aiheuta pysyvää näönmenetystä.

Terveysväittämien esittäminen mainonnassa on asia, joka on tehtävä aivan erityisellä varovaisuudella. Näönmenetyksellä (käytännössä sokeutumisella) uhkailu on tahallisessa harhaanjohtavuudessaan suorastaan törkeää pelottelua. Se ei perustu uskottavaan tutkimukseen, vaan konsulttiyhtiön laatimaan raporttiin.

Silmälääkärikunta ja myös moni optikoista on asiasta ymmällään.

Ymmärrämme, että kilpailu optisella alalla on kiristynyt äärimmilleen, joka voi johtaa lieveilmiöihin. Tahtoisimme julkisuudessa kuitenkin kuulla, miksi Specsavers on mainonnassaan lähtenyt tällaiselle tielle?