Tuleva soteratkaisu vaikuttaa myös tiedolla johtamiseen, sanoo tuore professori Harri Laihonen.

– Kun tieto ei enää olekaan vain yksittäisessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiossa vaan entistä korostetummin koko sote-alan toimintaympäristössä.

KTM, FT Harri Laihonen aloitti kuun alussa Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen professorina sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella. Hän siirtyy professoriksi Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtajan tehtävästä.

Professuurin erityisalaa ovat tietojohtaminen ja digitaalisuus.

– Avoin data ja moderni analytiikka nostavat tietojohtamisen näkökulmasta esiin asioita, joita perinteisesti ei ole pystytty havaitsemaan.

Laihosen mukaan uusi tilanne vaatii tiedon tulkitsijoilta uudenlaista osaamista, muun muassa eri lähteistä tulevan tiedon yhdistämisessä.

Laihonen on tutkinut hybridiorganisaatioita ja niiden tuloksellisuuden mittaamista. Hybridiorganisaatioissa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tuottavat palveluja yhdessä. Niiden toimintalogiikat voivat kuitenkin olla hyvin erilaisia.

– Yksittäisissä organisaatioissa pystytään mittaamaan toiminnan onnistumista varsin hyvin. Hybridiorganisaatiossa tavoitteet voivat olla ristikkäisiä, ja keskeinen kysymys on, miten tällaisessa tilanteessa pystytään toimimaan yhdessä ja luomaan tilannekuvaa toiminnasta.

Tietojohtamisessa keskeinen kysymys on, miten ylläpidetään kyvykkyyttä toimia muuttuvassa ympäristössä, sanoo Laihonen.

– Kyse on siitä, millä tavalla organisaatio – olipa kyse yksityisen tai julkisen sektorin toimijasta – varmistaa, että se pystyy tekemään sille kuuluvia tehtäviä.

Nykyinen keskustelu tiedolla johtamisesta on Laihosen mukaan kapeaa ja rajautuu pitkälti päätöksenteon tueksi tuotettuun tietoon. Mitattavan numerotiedon ohella tiedolla johtamista tulisi tarkastella laajemmin strategisena kysymyksenä, jolloin pohdittavaksi nousevat esimerkiksi työelämän muutos ja sen tarvitsema osaaminen.

– Tieto on organisaatioissa itsessään. Niiden omista strategioista ja perustehtävästä nousee paljon perusohjenuoria tiedolla johtamiseen.

Lue myös:

...

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.