Suvi Hakoinen, yliopisto-opettaja, farmasian tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Hakoinen on tutkimuskoordinaattori Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksessä, jonka Turvallinen lääkehoito -jaos on pitkälti vapaaehtoisvoimin luonut maanlaajuisen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten verkoston jakamaan hyviä käytäntöjä turvallisen lääkkeiden käytön edistämiseksi. Jaoksen työ paikkaa osin sitä, että Suomesta puuttuu lääkitysturvallisuuteen keskittynyt viranomainen.

Kari Jagt, taiteellinen johtaja, Sairaalaklovnit ry.

Jagtin johdolla toimintaa on kehitetty ammattimaisempaan suuntaan. Nyt jokaisessa yliopistosairaalassa on oma vakituinen sairaalaklovni. Tänä vuonna toimintaa on testattu Kymenlaaksossa ja Lapissa. Kuusi vakituista ja parikymmentä keikkaklovnia ilahduttavat vuosittain kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Jouni Kurola, ensihoidon professori, Itä-Suomen yliopisto.

Ylilääkäri, Kysin ensihoitokeskus. Kurola on kehittänyt ensihoitopalveluita sekä alueellisesti Kysissä että valtakunnallisesti sosiaali- ja terevysministeriön työryhmässä.

Merja Aatola ja Leena Metsäranta, yleislääketieteen erikoislääkäri ja ravitsemussuunnittelija, Porvoon kaupunki.

Metsäranta ja Aatola kehittivät Porvoon-toimintamallin, jolla on vähennetty merkittävästi turhia erityisruokavalioita kouluissa ja päiväkodeissa muuallakin Suomessa.

Miia Palo, ylilääkäri, tulos­aluejohtaja, perusterveydenhuolto, Lapin sairaanhoitopiiri.

Lapin sote-muutoskoordinaattorinakin toiminut Palo on kehittänyt uutterasti vuosien ajan terveyskeskustoimintaa niin Rovaniemellä kuin koko Lapinkin alueella.

Matti Pöyry, toiminnanjohtaja, Suomen Hammaslääkäriliitto.

Vuoden lopussa eläköityvä Pöyry on ajanut hammaslääkärien ja suun terveydenhuollon asiaa liitossa 30 vuoden ajan, joista 20 vuota toiminnanjohtajana.

Päivi Ruokoniemi, ylilääkäri, lääketieteellinen päätoimittaja, Fimea.

Kliinisen farmakologian ja lääkehoidon erikoislääkäri. Ruokoniemi on ollut vankka lääkitysturvallisuuden puolesta puurtaja työssään ja muun muassa Lääkitysturvallisuuden vuoden 2019 vaikuttajan valinneessa raadissa. Tulossa olevan uuden Turvallinen lääkehoito -oppaan projektipäällikkö.

Tarja Saaresranta, koordinoiva johtaja, professori, Uni- ja hengityskeskus, Tyks.

Saaresrannan luotsaaman keskuksen ansiosta hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden diagnostiikkaa ja hoitoa on yhtenäistetty. Keskuksen työ on jo tuonut konkreettisia tuloksia ja kasvaa edelleen hedelmää.

Martti Vastamäki, professori, vanhempi tutkija, Orton. Olka- ja käsi­kirurgian uranuurtaja Suomessa.

Ainoa kirurgi maailmassa, jolle on myönnetty sekä käsikirurgian Pioneer of hand surgery- että Pioneer of shoulder and elbow surgery -diplomit, jotka ovat alan korkeimmat kunnianosoitukset.

Anu Vehviläinen, kansanedustaja (kesk), eduskunnan sosiaali- ja terveys­valiokunnan puheenjohtaja.

Vehviläinen on paininut sote-uudistuksen kanssa alkuajoista asti, jo kuuden hallituksen ja kuuden eri mallin aikana. Jaksaa edelleen puhua uudistuksen tarpeesta.