Hallitus julkaisee todennäköisesti tänään lausuntokierroksen jälkeen neuvotellun sovun sote-uudistuksesta, uskoo Hyvinvointiala HALI ry.

Hoiva-alan yrityksiä ja järjestöjä edustavan HALI:n mukaan poliittinen ratkaisu on neuvoteltu täysin suljetuin ovin.

Järjestön mielestä uudistuksen kannalta keskeisiä tahoja ei ole kuultu valmisteluprosessin kuluessa, ja nyt lausuntoyhteenvetoa, joihin neuvottelut ovat perustuneet, ei ole julkaistu.

HALI pitää lain valmistelun tapaa kestämättömänä. Se on käynyt itse läpi kaikki annetut 804 lausuntoa.

Halin mukaan puolet kantaa ottaneista ei usko, että sote-järjestämislaki turvaa sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdenvertaisen saatavuuden.

– Mikä on uudistuksen perimmäinen tarkoitus, ellei juuri palvelujen saatavuuden turvaaminen, kysyy HALI:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas järjestön tiedotteessa.

Kritiikkiä herätti myös sote-esitykseen kaavailtu rajoitus hyödyntää yksityisiä ja kolmannen sektorin palveluntarjoajia. HALI:n mukaan puolet kantaa ottaneista oli sitä mieltä, että ostopalveluihin puuttuva järjestämislain 12 § ei ole tarkoituksenmukainen.

Selvästi useampi kuin joka kolmas lausunnonantaja kritisoi myös avovastauksissaan ostopalvelujen hyödyntämisen rajoituksia. Samanaikaisesti yli 100 lausunnonantajaa katsoi, että monituottajuudella voitaisiin parantaa nimenomaan palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta.

– Monituottajuuden ja ostopalvelujen rajoittamisessa on kyse ihmisten palvelujen heikentämisestä. Ulkoistuksissa ja muissa ostopalvelusopimuksissa on saavutettu palvelujen parempaa saatavuutta, sujuvuutta ja kustannustehokkuutta. Hallitus ei kuitenkaan ole ollut kiinnostunut näistä tuloksista, Rajakangas toteaa.

Lausunnonantajat ovat erittäin kriittisiä myös sen suhteen, voiko sote-maakuntien itsehallinto toteutua esityksen mukaan.

Yli 70 prosenttia kantaa ottaneista sanoo, että esitetty ulkoistamissopimusten mitättömyyttä koskeva sääntely ei ole perusteltu ja että se ei turvaa osapuolten asemaa riittävästi.

– Lausuntojen antamisen tarkoitus on turvata lainvalmistelun avoimuus ja hyvä laatu. Esitystä ei saa runnoa läpi sivuuttaen asiantuntemuksensa ja aikansa antaneiden lausunnonantajien huoli, Rajakangas toteaa.