Suomen hallitus päätti menneellä viikolla massiivisista tukitoimista koronakriisin aiheuttamiin taloudellisiin menetyksiin. Noin miljardin euron lisätalousarviossa oli lukuisia kohteita erikokoisille yrityksille, mutta palveluita tuottavat sosiaali- ja terveysjärjestöt jätettiin näistä tukitoimista ulos.

Järjestäjä edustavan Sosten mukaan on vaarana konkursseja, koska mitään lupausta konkreettisesta tuesta ei alalle tullut.

– Näitä järjestöjä ja heidän haavoittuvia asiakasryhmiään ei saa jättää yksin koronakriisin seurauksena. Tämä virhe on korjattava eduskunnan lisätalousarviokäsittelyssä tai aivan viimeistään hallituksen kolmannessa lisätalousarviossa toukokuussa myöntämällä erillinen tukipaketti, vaatii Sosten pääsihteeri Vertti Kiukas.

Ensi vaiheessa Sosten mukaan tukipakettiin pitää varata 20 miljoonaa euroa. Tukirahalla ei saisi olla erillisehtoja, vaan sen tulisi olla avointa kaikille syntyville kuluille ilman takaisinmaksuvelvoitetta.

Sosiaali- ja terveysalalla palveluja tuottavia järjestöjä on noin tuhat, ja näistä 4/5 tekee työtä sosiaalipuolella. Palveluja tuotetaan pääosin yhdistyksinä ja säätiöinä. Vain reilut 70 on yhtiöittänyt toimintansa tai osan siitä.

Järjestöt ovat suuria kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon ja asumispalvelujen tuottajia. Osa toiminnasta on jo nyt keskeytetty koronakriisin seurauksena, eikä tulovirtaa ole.

Toimintaa ei tehdä veikkausvoittovaroilla tai muilla avustusrahoilla, vaan pääosin Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalveluilla. Suomen hallituksen päättämä tukirahoitus, kuten Finnveran ja Business Finlandin tuki, ei ole useimpien sote-järjestöjen käytettävissä, koska ne eivät ole yrityksiä.

– Jos esimerkiksi palveluita tuottavan sote-järjestön ylläpitämä kurssikeskus on kiinni tai kuntoutustoiminta loppuu, se ei saa tukea, mutta jos kurssikeskus tai kuntoutustoiminta on yrityksen pyörittämä, se voi saada tukea työ- ja elinkeinoministeriöstä. Jos palvelutoiminnan puoli tekee isot tappiot, menee konkurssiin myös yleishyödyllinen puoli, vaikka näitä toimintoja rahoitetaan eri kanavista”, huomauttaa Kiukas.

Yhteisömuoto ei saisi olla esteenä tukien saamiseen.

STM:n ja TEM:n tulisi Kiukkaan mukaan ottaa mallia OKM:stä.

– Se tukee hienosti vaikeuksiin joutuneita liikunta-, kulttuuri- ja nuorisojärjestöjä.

Oletko lääkäri, hammaslääkäri, proviisori tai farmaseutti? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.