Sotesta on lausuttu viime ja tällä viikolla jo kaikki mahdollinen. On selvää, että tuorein ratkaisu ei ole optimaalisin tai läheskään kaikkia toimijoita tyydyttävin. Se on kuitenkin monien arvioiden mukaan tähänastisista toteuttamiskelpoisin.

Valmiina sitä tuskin pitää kukaan.

Eikä liene tarkoituskaan. Tämän hetkinen soten tiekartta on luonteeltaan hallinnollinen. Käytännön ratkaisuja on kuultu vähän. Se tiedetään, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen vastuu siirtyy hyvinvointialueille, joita on näillä näkymin tulossa 21 ja niiden lisäksi Helsingin kaupunki.

Kehittämisestä vastuullisille toivotan viisautta, voimia ja innovatiivisuutta. Edessä ei ole helppo rupeama.

Rahoitustakin Valtionvarainministeriö on tarkentanut. Sen sijaan tulevaisuuden hyvinvointikeskuksista tiedetään vielä melko vähän. Hyvää visioissa on se, että matalankynnyksen sosiaali- ja terveyspalvelut pyritään saamaan samojen kattojen alle. Moniammatillisten tiimien auttamismahdollisuudet tiedetään tehokkaiksi.

Soten tavoitteissa mainitaan tärkeimmiksi tavoite parantaa ihmisten peruspalveluja. Mikäli siinä onnistutaan, on jo yksi iso tavoite saavutettu. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla tasa-arvoisia, asuipa ihminen Kainuun perukoilla tai suurten kaupunkien taajamissa. Tasa-arvoisten palveluiden takaaminen edellyttänee jatkossakin julkisen ja yksityisen vahvaa yhteistyötä.

Millä tavalla palvelut taataan ja sote-kakku jaetaan eri toimijoiden kesken, jää nähtäväksi.

Sote-järjestelmän synnyttäminen on kestänyt liian pitkään ja sen soisi tulevan jonkinlaiseen päätökseen. Mikäli eduskunta nyt päättää sen hyväksyä, voidaan huokaista helpotuksesta, hetkeksi ainakin. Päätös tarkoittaa sitä, että soten edelleen kehittäminen voi jatkua. Kehittämisestä vastuullisille toivotan viisautta, voimia ja innovatiivisuutta. Edessä ei ole helppo rupeama.

Sote-päätös tarkoittaa myös sitä, että kauan päätöksiä ja rahoitusta odottaneet muut soteen liittyvät hankkeet palautuvat vihdoin päättäjien pöydille. Monikanavainen lääkekorvausjärjestelmä on liian monimutkainen, toisaalta myös jäykkä ja tarvitsee pikaista korjausta. Vakavastikaan sairas potilas ei ehkä saa parasta ja vaikuttavinta lääkettä, koska sairaala ei voi sitä antaa kalliin hinnan vuoksi tai se ei kuulu Kelan korvausten piiriin.

Yksi tärkeimmistä viivästyneistä hankkeista lienee Kansallinen syöpäkeskuksen toiminnan käynnistäminen. Se on jäänyt STM:n pöydälle odottamaan, että sote saadaan johonkin päätökseen. Käynnistyessään Kansallisen Syöpäkeskuksen toiminta edistäisi muun muassa tutkimusta ja valtakunnallisesti yhtenäisiä hoitokäytäntöjä.

Lue seuraavaksi: