Sosiaali- ja terveysalan järjestöt vaativat tukipakettia, jotta niiden kymmenet tuhannet työpaikat sekä haavoittuvan asiakaskunnan palveluntuotanto voidaan pelastaa.

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Hyvinvointiala HALI ry, Arvoliitto, Toimihenkilöliitto ERTO ja Kuntaliitto vaativat, että Suomen hallituksen on viipymättä päätettävä erillisrahoituksen kautta toteutettavasta tukipaketista sosiaali- ja terveysalan järjestöjen palvelutoimintaan. Tukipaketti helpottaisi koronaepidemiasta aiheutuvia talousvaikeuksia ja auttaisi välttämään palveluita tuottavien järjestöjen konkurssiaallon.

Tilanne kriisiytyy järjestöjen mukaan nopeasti, joten rahoituksen on tultava avoimeen hakuun nopeutetulla käsittelyllä. Myöntäjänä voi olla työ- ja elinkeinoministeriö, Business Finland tai ELY-keskukset. Tukipaketti on toteutettava ilman takaisinmaksuvelvoitetta, kerrotaan järjestöiden yhteisessä tiedotteessa.

Sote-alan järjestöt ovat suuria kuntoutuksen, lastensuojelun, vanhustenhuollon, päihdehuollon, kehitysvammahuollon ja asumispalvelujen tuottajia. Palveluja tuottaa noin tuhat järjestöä, joista noin 800 on sosiaalipuolella. Toimintaa ei tehdä avustusrahalla, vaan pääosin Kelan, sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalveluiden avulla. Osa toiminnasta on nyt keskeytetty, eikä tulovirtaa ole. Kela voisi jatkaa maksatuksia ainakin osittain, koska osa lähikuntoutuksista on siirretty myöhäisempään ajankohtaan.

– Näitä järjestöjä ja heidän haavoittuvia asiakasryhmiään ei saa jättää yksin koronakriisin seurauksena. Tämä virhe on korjattava viipymättä eduskunnan lisätalousarviokäsittelyssä. Ongelmia on jo kasaantunut heikossa asemassa oleville. Kierre on katkaistava nyt, painottaa SOSTEn hallituksen puheenjohtaja Jukka Tahvanainen tiedotteessa.

Järjestöt pelkäävät, että osa toimijoista lakkauttaa koko toimintansa tai ajautuu konkurssiin. Se olisi asiakkaiden kannalta kestämätön tilanne. Osa palveluista on järjestöiden mukaan voitava käynnistää välittömästi esimerkiksi etämuotoisina. Monissa palveluissa ei ole muita palveluntuottajia kuin järjestöt.

– Järjestöillä on oman kohderyhmänsä erityisosaamista, joka on vaarassa kadota. Näitä toimintoja ei tueta veikkausvoittovaroista tai muista avustuksista, muistuttaa Hyvinvointiala HALI ry:n toimitusjohtaja Ulla-Maija Rajakangas tiedotteessa.

Tilanteen vuoksi myös tuhansien suomalaisten työpaikat ovat vaarassa.

– Sote-järjestöjen palveluntuotannossa työskentelee kymmeniä tuhansia työntekijöitä. Nämä työpaikat pitää nyt turvata, jotta pitkäaikaisilta lomautuksilta ja irtisanomisilta vältytään, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen tiedotteessa.

Vaikeimmassa tilanteessa ovat ne toimijat, joilla on suoria sopimuksia KELAn tai kuntien kanssa ja joiden toiminta on keskeytetty. Kiinteät kustannukset jatkuvat, mutta tuloja ei ole. Osa kunnista on mahdollistanut toimintojen muutoksen etäpalveluiksi, jolloin osa järjestöistä on pystynyt sopeuttamaan toimintojaan.

Kuntaliitto tekee läheistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestöjen kanssa.

– Järjestöt ovat kunnille merkittävä palveluiden tuottaja. Ilman näitä palveluita kunnat eivät selviä. Järjestöjen palvelutuotanto on turvattava tänä vaikeana aikana. Kysymyksessä on kansalaisten hyvinvointi, painottaa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio tiedotteessa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.