Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille on avattu ilmainen Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu. Sen avulla voi opiskella eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselytutkimuksen mukaan sote-ammattilaiset pitävät tärkeänä, että he voivat työssään palvella yhtä hyvin kaikkia asiakkaita näiden taustasta riippumatta.

Ammattilaiset kuitenkin kokevat epävarmuutta esimerkiksi siitä, millaisia asioita käytännössä pitäisi ottaa huomioon ja miten toimia, kun kohtaa eri kulttuureista tulevia ihmisiä, sanotaan THL:n tiedotteessa.

Verkkokoulu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille ja ammattilaisille.

Koulutuksessa käsitellään sitä, mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää yleisellä tasolla ja mitkä asiat korostuvat asiakkaan kohtaamisessa ja vuorovaikutustilanteessa.

Koulutuksessa on lisäksi osio, jossa käsitellään tarkemmin joitakin erityistilanteita, kuten tyttöjen ympärileikkausta ja paperittomiin liittyviä asioita.

Verkkokoulu on kehitetty osana Suomen akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa COPE-hanketta.