Vantaan kaupunki haluaa vähentää työntekijöihinsä kohdistuvaa uhkaa. Nimittelyä, seksuaalista vihjailua, fyysistä väkivaltaa tai sen uhkaa koetaan erityisesti sosiaali-ja terveysalalla. 88 prosenttia ensihoitajista ja 79 prosenttia lähihoitajista oli kokenut uhka- tai väkivaltatilanteita viime vuoden aikana. Kaikista eniten uhkailua kohtaavat pysäköinninvalvojat, joista jokainen oli joutunut uhkaavaan tilanteeseen. Myös varhaiskasvatuksen opettajista 71 prosenttia oli ollut uhan kohteena. Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat kasvaneet Vantaalla huolestuttavasti muiden kuntien trendiä mukaillen. Kunta10-tutkimuksen mukaan 49 prosenttia kaikista kaupungin työntekijöistä koki uhka- tai väkivaltatilanteen vuonna 2018. Epäasiallinen käytös on lisääntynyt myös kuntapuolen ulkopuolella kaikilla palvelualoilla.

Vantaa käynnistää ensi viikolla #ollaanihmisiksi-kampanjan, jonka tarkoitus on herätellä asiakkaita miettimään omaa rooliaan asiakaspalvelutyötä tekevien ihmisten työhyvinvoinnin edistämisessä. Kampanjan aikana Vantaalla tehdään sisäisiä toimenpiteitä työturvallisuusriskien tunnistamiseksi ja työturvallisuuden kehittämiseksi.

–Päätimme Vantaalla puuttua asiaan näkyvästi. Meillä on nollatoleranssi kaikkea uhkailua ja väkivaltaa kohtaan. Meidän on työnantajana ja esimiehinä varmistettava, että kaikilla on hyvä ja turvallinen työympäristö, toteaa Vantaan kaupungin henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Vantaan #ollaanihmisiksi-kampanja on jatkoa Kaupan liiton, työ- ja elinkeinoministeriön, Työelämä 2020 -hankkeen, Palvelualojen ammattiliitto PAMin ja Päivittäistavarakauppa ry:n (PTY) vuonna 2017 käynnistämälle samannimiselle kampanjalle.