Savonlinnan kaupunki siirtää Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosterin järjestettäväksi myös perusterveydenhuoltonsa ja sosiaalipalvelunsa. Taustalla on alueella virinnyt halu ulkoistaa erikoissairaanhoidon palvelut.

Voimassa olevan rajoituslain mukaan kuntayhtymä voi ulkoistaa korkeintaan 30 prosenttia järjestämisvastuun alaisesta toiminnastaan. Koska Sosteri on tähän asti vastannut vain alueen erikoissairaanhoidosta, 30 prosenttiin olisi käytännössä mahtunut vain keskussairaalan päivystys ja leikkaustoiminta, mutta ei paljon muuta.

Siksi Sosteri ja sen jäsenkunnat muokkasivat perussopimustaan, jotta myös perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon ja muiden mahdollisten hyvinvointipalveluiden järjestämisvastuu voidaan siirtää kuntayhtymälle. Näin 30 prosentin osuus voidaan laskea huomattavasti suuremmasta kokonaisuudesta, kuin pelkästään erikoissairaanhoidosta.

– Perussopimuksen muutos on iso asia erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen kannalta. Nyt yhtiöittämisen piiriin saadaan mukaan valtaosa koko erikoissairaanhoidosta, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo tiedotteessa.

Savonlinnan päätöksen myötä Sosteri pääsee viemän erikoissairaanhoidon yhteisyritystä eteenpäin. Tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan syksyn aikana, jolloin palveluiden siirto yhteisyritykselle tapahtuisi ensi kevään aikana.

Sosterissa ryhdyttiin valmistelemaan ulkoistamista erikoissairaanhoidon palveluita keskittävien lakipykälien vuoksi. Sosterin mukaan lait uhkaavat lähipalveluita ja työpaikkoja alueella: ulkoistamisella tavoitellaan nykyisten erikoissairaanhoidon palvelujen, yhteispäivystyksen ja työpaikkojen turvaamista.

Lue myös:

Nyt se on selvää – Sosteri sinetöi erikoissairaanhoidon ulkoistuksen

Itä-Savossa aiotaan ulkoistaa erikoissairaanhoito – Sosteri haluaa pitää kiinni palveluistaan