Vielä joitakin vuosia sitten Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä Sosterissa tuskailtiin pitkien hoitojonojen kanssa, vaikka hoitotakuun aikarajoissa pysyttiinkin.

Asiakas joutui hyppäämään hoidossa moneen otteeseen, esimerkiksi lähetteen saamiseksi erikoissairaanhoitoon ja eri laboratoriotorikäyntien vuoksi. Eri kontaktien väliin jäi turhaa odotusaikaa, usein myös sairauslomapäiviä.

– Asiakas odottaa ja kärsii kivuista kotona ja työnantaja on ilman työntekijää. Samalla yhteiskunta maksaa sairauslomapäivistä, kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro kertoo tiedotteessa niistä lähtökohdista, joista Sosteri lähti tavoittelemaan muutosta.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna Kela-korvatut sairauslomapäivät ovat Suomessa iso potti rahaa, noin viisi miljardia euroa joka vuosi. Esimerkiksi terveyskeskuksen lääkäripula olisi vastaavalla summalla helposti kuitattu.

Sosteri iski kehittämistyöllään tähän saumaan.

Sosterin tavoitteena oli lisätä asiakkaan hyvinvointia ja säästää yhteiskunnan kuluja. Visioksi otettiin jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Nyt tuo kehitystyö on palkittu pronssisijalla valtakunnallisessa Lean-teko 2018 -kisassa. Suomen Lean-yhdistys myöntää palkinnon organisaatiossa tapahtuneesta muutoksesta, jolla on merkittävä vaikutus asiakaskokemukseen ja johtamiskulttuuriin.

– Esimerkiksi tekonivelpotilaan hoitopolku on lyhentynyt meillä puoleen entisestä, samoin rintapattipotilaan. Tätä muutosta emme ole tehneet resursseja lisäämällä, vaan johtamistavan muutoksella. Selätimme jonot myös terveyskeskusten lääkärivastaanotoille, Peitsaro sanoo.

Sosterissa terveyskeskuslääkärin vastaanotolle pääsee muutamassa päivässä, mikä valtakunnallisesti vertailtuna erittäin hyvin.

Sosterin palveluvalikoimassa ovat sekä erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto että sosiaalipalvelut. Kehittämistyössä sairaanhoitopiirin kaikki toiminta alistettiin johdettaviksi kolmessa ydinprosessissa, asiakkaan tarpeen mukaan joko kiireellisen tai kiireettömän hoidon tai asumis- ja hoivapalveluiden prosessissa.

Johtamistavan muutos on mahdollistunut viiveettömän hoitoon pääsyn, nopeammat hoitopolut ja myös viiveettömän pääsyn hoidosta pois.

Peitsaro pitää pronssisijaa merkittävänä, sillä lean on päivän ilmiö sosiaali- ja terveydenhuollossa.

– Kehittämistyömme poikkeaa valtavirrasta siltä osin, että emme niinkään keskity yksittäisten toimintojen sujuvoittamiseen, vaan ravistelemme yhteistuumin koko organisaatiota, yli palvelurajojen. Ihailtavaa on ollut koko henkilökunnan sitoutuminen ja osallistuminen, he ansaitsevat lämpimän kiitoksen.

Sosterin muodostavat sen jäsenkunnat Savonlinna, Enonkoski, Sulkava ja Rantasalmi. Sosterilla on Savonlinnan keskussairaala ja sen yhteispäivystyspalvelut.