Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus päätti keskeyttää erikoissairaanhoidon yhtiöittämisen valmistelun ja esittää valtuustolle valmistelun lopettamista.

Erikoissairaanhoidon ulkoistaminen tai yhtiöittäminen on kuumentanut tunteita Sosterissa tammikuusta asti. Henkilöstö ei ole halunnut, että erikoissairaanhoito yhtiöitetään, vaan se on liputtanut yliopistollisen sairaalan Kysin ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kanssa tehtävän yhteistyön puolesta.

Myös Tehyn, Superin, JHL:n, Jytyn ja Jukon Savonlinnan seudun ammattiosastot ja Sosterin lääkärikunta ovat ottaneet asiaan kantaa.

Lääkärit korostivat kannanotossaan, että Kys yliopistosairaalana pystyy tarjoamaan lähes kaiken sen erikoissairaanhoidon, mitä Savonlinnassa ei pystytä potilaille antamaan, lukuun ottamatta joitakin valtakunnallisesti keskitettyjä hoitoja.

Lääkärit painottivat myös vuosikymmenten kokemusta yhteistyöstä Kysin kanssa, etenkin jo olemassa olevia toimivia hoitoketjuja ja yhteisiä kumppanuuslääkärivirkoja.

Tähän mennessä Sosteri on ostanut vuosittain Kysiltä erikoissairaanhoidon palveluja noin 11 miljoonalla eurolla vuosittain. Ostot muista sairaanhoitopiireistä ovat yksittäisiä miljoonia.

Sosterissa ryhdyttiin alun perin valmistelemaan erikoissairaanhoidon ulkoistamista, koska erikoissairaanhoidon palveluita keskittävien lakien pelättiin uhkaavan lähipalveluita, yhteispäivystystä ja työpaikkoja alueella.

Nyt siis Sosterin hallitus haluaa panna pisteen kaavailuille erikoissairaanhoidon yhtiöittämisestä. Käänteelle on kuitenkin ehtoja. Keskeinen ehto on, että erikoissairaanhoidon päivystys ja riittävä päiväaikainen toiminta turvataan hallitusohjelman mukaisilla erillispäätöksillä.

Sosteri turvautuikin tässä korkeampiin voimiin. Perhe-ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) ja kunta- ja omistajaministeri Sirpa Paatero (sd) vierailivat Sosterissa toissa viikolla.

Sairaanhoitopiirin johto kävi ministerien kanssa neuvottelut, joissa sovittiin menettelytavoista ja Savonlinnan keskussairaalan nykyisten toimintojen turvaamisesta.

Sosteri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ovat jo aiemmin aloittaneet selvitystyön mahdollisesta sairaanhoitopiirien yhdistymisestä. Selvitystyö alkoi molempien sairaanhoitopiirien hallitusten päätöksillä kesäkuussa.

Lääkärit painottivat vuosikymmenten kokemusta yhteistyöstä Kysin kanssa.