Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on vahvistanut, että puolue ei hyväksy hallituskumppani sdp:n vastuuministeri Krista Kiurun esittelemää sote-mallia maakuntajaon osalta.

Kulmuni vahvisti Facebook-kirjoituksessaan keskustan tiukan kannan, jota oli jo aiemmin tuonut esiin puolueen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Kulmunin mukaan nyt on aika saada pitkään yritetty sote-uudistus läpi, mutta tiellä on hänen mukaansa yhä kiistakohtia.

– Hallituksen esitys sote-uudistuksesta lähti pari viikkoa sitten lausuntokierrokselle. Lausunnolle lähtenyt esitys ei ole kuitenkaan sekään valitettavasti vielä valmis. Tänään on kerrottu sote-uudistuksen alueellisesta valmistelusta eri puolilla Suomea, Kulmuni kirjoitti tiistaina.

– Yksi kiistanalainen kysymys on Etelä-Savon sotealue. Keskustan eduskuntaryhmän linja on selvä – sote- ja maakuntauudistus tulee toteuttaa Uuttamaata lukuun ottamatta nykyisten maakuntarajojen mukaisesti. Maakuntien rajoja ei kannata tämän uudistuksen takia muuttaa eikä Keskusta hyväksy Etelä-Savon pilkkomista.

Kiurun esittelemässä mallissa sote-maakuntajaolle on Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien osalta kaksi vaihtoehtoa. Lausuntokierroksella pyydetään Savon maakuntien osalta lausumaan kahdesta vaihtoehdosta, joissa Itä-Savon sairaanhoitopiirin kunnat eli Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sijoittuisivat joko Pohjois-Savon maakuntaan tai nykyisen maakuntajaon mukaisesti Etelä-Savon maakuntaan.

”Mahdollinen aluejaon muutos koskisi myös maakunnan liittoja, ELY-keskuksia, käräjäoikeuden tuomiopiirejä ja eduskuntavaalien vaalipiirejä. Maakuntajako ratkaistaan lausuntokierroksen jälkeen”, sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa kerrottiin kesäkuussa.

Savonlinnan seudun kunnat ovat ilmaisseet halunsa suuntautua mieluummin Kuopioon ja Pohjois-Savoon kuin nykyisen maakuntansa Etelä-Savon suuntaan.

– Hallitusohjelmassa ei ole sovittu yhdessä mitään tällaista Etelä-Savon jakamista, mitä ministeri Kiuru ajaa nyt kuin käärmettä pyssyyn. Jos tehdään hallitusohjelmasta poikkeavia ratkaisuja ja päätöksiä, pitäisi asioista tietysti ensin yhdessä sopia, eteläsavolainen Leppä ryöpytti Suomenmaassa.

– On päivänselvää, ettei Etelä-Savon maakunta enää ole elinkelpoinen, jos Savonlinna lähtee.

Leppä uhkasi tehdä asiasta hallituskysymyksen.

– Jos Etelä-Savon maakunta hajotetaan, hajottaa keskusta hallituksen, Leppä sanoi tuolloin.

Marinin hallituksen sote-uudistuksessa aluejako on tarkoitus toteuttaa niin, että ”uudistuksen jälkeen on yksi ja yhteinen maakuntajakolaki ja maakuntajako, joka toimii sote-maakuntien lisäksi myös maakunnan liittojen toimialueina sekä valtion aluehallinnon aluejakojen pohjana”. Sote-maakuntalaki mahdollistaisi kuntalain tapaan sote-maakunnille mahdollisuuden organisoida hallintonsa paikallisten olosuhteiden mukaisesti.

Sote-maakunnan lakisääteisiä toimielimiä olisivat sote-maakuntavaltuusto ja -maakuntahallitus sekä tarkastuslautakunta. Sote-maakunta järjestäisi sille lailla säädetyt tehtävät, joita olisivat sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi.

Malli on lausuntokierroksella 25.9. asti.

– Työ on vielä kesken, ja eri puolilta maata tulevat lausunnot, joita voi antaa 25.9. saakka, on kuunneltava herkällä korvalla, Kulmuni kommentoi.