Yliopistosairaaloiden verkkopalvelu Terveyskylä.fi on avannut uuden Pulmanavigaattorin.

Se on sosiaalityön ammattilaisten laatima työkalu, jonka avulla voi arvioida omaa tai läheisen sosiaalisen tuen tarvetta.

Navigaattori tarjoaa tieto ja tukea kaikenikäisille esimerkiksi perhe-elämän haasteiden, toimeentulon, asumisen, työllistymisen ja oman jaksamisen pulmissa.

Palvelun avulla on tarkoitus tavoittaa sellaiset sosiaalisen tuen tarpeessa olevat ryhmät, joita ei ole aiemmin tavoitettu lainkaan tai liian myöhään.

Tukea ja palvelunohjausta on saatavilla ympäri vuorokauden.

Terveydenhuollossa vastaavanlaisia oirenavigaattoreita on ollut käytössä jo pidemmän aikaa.

– Sosiaalihuolto on ollut digitalisoitumisen suhteen jälkijunassa. Pulmanavigaattori vastaa tähän tarpeeseen, kertoo navigaattorin kehittämisessä mukana ollut Hus Psykiatrian sosiaalityöntekijä ja projektikoordinaattori Katariina Kohonen tiedotteessa.

Pulmanavigaattorin avulla sosiaalityön palveluvalikoimaa lisätään ja monipuolistetaan.

Se ei kuitenkaan korvaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisen tekemää hoidon- tai palvelutarpeen arviointia.

Sitä ei ole myöskään tarkoitettu hätätapauksiin tai kiireellistä hoitoa vaativiin tilanteisiin.

Pulmanavigaattori löytyy Terveyskylän Kuntoutumistalosta, joka tarjoaa tietoa ja tukea omaehtoiseen kuntoutumiseen.