Älylaitteiden käyttäjiä pelotellaan someniskan vaaroilla. Someniskalla tarkoitetaan niska- ja selkäkipuja jotka aiheutuvat älylaitteiden liiallisesta käytöstä.

– Niska ei tiedä, luetko kirjaa vai käytätkö älypuhelinta, terveystieteiden tohtori ja fysioterapeutti Sami Tarnanen sanoo ja rauhoittelee huolestuneisuutta.

Hänen mukaansa someniskasta ei ole olemassa tutkimusnäyttöä.

– On olemassa vain rajallinen näyttö siitä, että kosketusnäytöllisten laitteiden käytöllä tai käyttötavoilla olisi yhteyttä tuki- ja liikuntaelinoireisiin.

Tutkimusasetelmat aiheesta ovat pääsääntöisesti poikkileikkaustutkimuksia tai tapaus-verrokkitutkimuksia.

– Seurantatutkimuksessa on löydetty yhteys vain niskakipujen ylläpysymiseen, ei uusien tapausten ilmentymiseen. Eli ne, joilla niska oli kipeä jo ennen älylaitteiden käyttöä, se oli käytön jälkeenkin.

Netissä usein vastaan tulevan Kenneth Hansrajn vuonna 2014 tekemää tutkimusta hän pitää typistettynä, eikä sen näyttö ole riittävä.