Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen etuajassa. Hallitus hyväksyi yt-neuvottelujen tuloksen, mutta päätti samalla uusien yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Niiden tavoite on löytää vielä 2,5 miljoonaa euroa säästöjä yleisistä henkilöstökustannuksista. Lopullisen päätöksen asiasta tekee valtuusto joulukuussa.

Nyt loppuun saaduissa yt-neuvotteluissa esitettiin enintään 220 henkilötyövuoden vähennystarve. Lopulta 170,5 henkilötyövuotta vastaavat säästöt löydettiin toiminnan muutoksista ja lisäksi löydettiin vajaat kolme miljoonaa euroa kertaluontoisia säästöjä.

Säästötoimenpiteet eivät sisällä henkilöstön irtisanomisia. Toiminnanmuutosten takia voi kuitenkin olla mahdollista, että työnantajalle muodostuu irtisanomisperuste, mutta tällaisissakin tapauksissa työnantajan arvio on se, että jokaiselle voidaan tarjota toista työtä irtisanomisen vaihtoehtona. Lisäksi henkilöstön palvelussuhteisiin voi kohdistua vähäisempiä muutoksia; esimerkiksi henkilön työntekemispaikka voi muuttua. Edellä mainitussa tilanteessa toimitaan työntekijäkohtaisesti yhteistoimintalain mukaan.

Käytännössä säästöjä löydettiin esimerkiksi niin, että päätettiin vähentää määräaikaisten työntekijöiden käyttöä. Suunnitelmana oli myös lisätä avohoidon resurssia ja vähentää tehostettua palveluasumista ja vuodeosastohoitoa, mutta esitys ei mennyt sellaisenaan läpi. Eläköityvien tilalle ei palkata vastaavaa määrää uusia työntekijöitä.

Lisäksi vähennetään ylitöitä, koulutusmäärärahoja ja lopetetaan palvelusvuosista kertyneet muistamiset.

Soiten tiedotteen mukaan neuvottelut ovat sujuivat hyvässä hengessä, mutta päättyivät erimielisinä.

Yhteistoimintaneuvottelujen toimenpiteet on tarkoitus panna täytäntöön valtuuston 9.12.2019 päätösten mukaan vuosien 2020-2021 aikana.

Oikaisu: Uutista korjattu 26.11. klo 16.40. Avohoidon lisäämisen ja tehostetun palveluasumisen ja vuodeosastohoidon vähentämisen osalta esitys ei mennyt sellaisenaan läpi, joten asiaa käsitellään vielä. Jutussa kerrottiin ensin, että niiden osalta päätös on jo tehty.