Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut. Arvioitu henkilötyön vähentämistarve on enintään 220 henkilötyöpanosta. Soiten hallitus päätti asíasta maanantaina.

Soiten alueen sote-kustannusten taso on osoittautumassa alueen jäsenkuntien taloudellista kantokykyä korkeammaksi. Talousarvion 2020 valmistelujen yhteydessä on varmistunut, että valtuuston toukokuussa 2019 hyväksymät talouden tasapainottamisohjelman säästöt eivät riitä kattamaan tarvetta. Vuoden 2020 budjettivalmisteluun sisältyy edelleen merkittävä 14 miljoonan euron suuruinen säästötarve.

Kevään talouden tasapainottamisohjelman jatkotyönä on työstetty keinoja Soiten palvelurakenteen ja toiminnan muutoksiksi, jotta alueen sote-palvelut voidaan turvata aikaisempaa tiukemmassa taloudellisessa tilanteessa. Palvelurakenteen ja palveluverkon mahdolliset muutokset sekä ostopalveluiden käytön lisääminen ja omasta tuotannosta luopuminen, esimerkiksi vanhusten tehostetussa palveluasumisessa, tuovat muutoksia työvoiman tarpeeseen sekä henkilöstön työnkuviin ja johtavat näin ollen yhteistoimintamenettelyn tarpeeseen, Soiten lähettämässä tiedotteessa kerrotaan.

Vähintään kuusi viikkoa kestävien yhteistoimintaneuvottelujen aiheena ovat Soiten työvoiman käytön vähentäminen ja organisaation rakenteelliset muutokset sekä uudelleenjärjestelyt.

Tämän hetken arvioitu henkilötyön vähentämistarve on enintään 220 henkilötyöpanosta. Vähennyksen toteuttamisessa voidaan hyödyntää mm. määräaikaisen henkilöstön käytön vähentämistä, eläke- ja muuta poistumaa, tehtävien uudelleenjärjestelyjä jne. Työvoiman tarpeen vähentämisen edellytyksenä on, että toiminnan rakennetta, tuottavuutta, palveluverkkoa ja järjestämistapaa muutetaan.

– Tämä on meille Soiten sisällä rankka syksy, mutta kevään taloustalkoiden pohjalta olemme tähän osanneet varautua. Yllätys tämä ei siksi ollut, sanoo Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi.

Yhteistoimintamenettely ei kuitenkaan yksin riitä.

– Soite kuntayhtymänä elää jäsenkuntiensa varoilla ja on tilivelvollinen omistajilleen. Tärkeintä on kuitenkin myös vaikeina hetkiä huolehtia asiakkaiden ja potilaiden hoidosta ja turvallisuudesta, Korkiakoski-Västi sanoo.