Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavassa Siun sote -kuntayhtymässä palkattiin 56 nuorta kesätyöntekijää vakituisten työntekijöiden lastenhoitajiksi. Kuntayhtymässä on ollut hankaluuksia varmistaa se, että talossa on riittävästi vakituista ja kokenutta henkilökuntaa myös koululaisten loma-aikoina.

– Ajatus lähti työvuorosuunnittelun problematiikasta ja siitä, miten henkilökunnan arkea saadaan helpotettua pienten koululaisten lomien aikana. Onhan se hankala yhtälö työnantajallekin, Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen sanoo tiedotteessa.

Siun sote palkkaa vuosittain kaksisataa 17–18-vuotiasta nuorta kesätöihin. Kesätyöt ovat aiempina vuosina olleet avustavia tehtäviä pääasiassa ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluissa. Tänä vuonna kesätyöntekijöitä haettiin myös lastenhoitotehtäviin Siun soten henkilökunnan koteihin. Kiinnostusta oli sekä henkilökunnalla että nuorilla. Kesätöitä haki yli 500 nuorta, joista 200 oli kiinnostunut ensisijaisesti lastenhoitotehtävistä. Kaiken kaikkiaan palkattiin 56 nuorta lastenhoitajiksi. Henkilökunnalla olisi kiinnostusta enemmänkin, eikä esimerkiksi matkojen takia ei kaikille saatu järjestymään kesätyöntekijää kotiin.

Lastenhoitoavuksi palkatuista nuorista kolmannes opiskelee sote-alalle. Lastenhoitajina työskentelevien nuorten valinta tehtiin yhteistyössä koulutuskuntayhtymä Riverian kanssa. Muutaman opiskelijan kanssa on saatu tehtyä myös joustava oppisopimus, jolloin myös opinnot etenevät kesätöiden aikana.

Kesätyöntekijää pystyivät hakemaan Siun soten työntekijät, joilla on alakoulun ensimmäisillä luokilla olevia, 7–9-vuotiaita lapsia. Siun sote työnantajana maksaa nuorten palkan ja huolehtii työntekijöiden vakuuttamisesta sekä muista työnantajavelvoitteista. Lastenhoidon pelisäännöistä, esimerkiksi ruuan laittamisesta ja liikkumisesta kodin pihapiirin ulkopuolella, taas on sovittu erikseen perheen vanhempien ja kesänuoren tekemällä yhteisellä sopimuksella.

Henkilöstöltä on tullut paljon kiitosta kesätyöntekijämahdollisuudesta, ja myös nuoret ovat olleet tyytyväisiä. Käytännön jatkosta tulevina vuosina ei ole vielä päätetty, mutta myös työnantaja kokee hyötyneensä kokeilusta.