Itä-Suomen aluehallintovirasto kehottaa Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää Siun sotea huolehtimaan, että terveydenhuollossa on käytettävissä riittävästi ammattihenkilöitä.

Avin mukaan minimihenkilöstömäärä alitettiin lukuisia kertoja kesän ja alkusyksyn 2018 aikana. Siun soten rekrytointiyksikkö ei ole pystynyt toimittamaan äkillisissä tilanteissa päivystystyöhön perehtyneitä sijaisia.

Taustalla on Tehyn Siun soten osaston viime syksynä tekemä epäkohtailmoitus, joka liittyy yhteispäivystyksen ja päivystysosaston sekä Liperin ja Outokummun terveyskeskusten vuodeosastojen niukkojen henkilöstömiehitysten aiheuttamaan potilasturvallisuusriskiin.

Avi kiinnitti huomiota myös vuonna 2018 kasvaneeseen potilasvahinkoilmoitusten määrään ja arvioi henkilöstön riittämättömyyden aiheuttaneen riskin potilasturvallisuudelle. Avi pitää tärkeänä, että kaikkiin työvuoroihin suunnitellaan riittävä määrä koulutettua hoitohenkilöstöä, erityisesti sairaanhoitajia.

– Riittävä ja lääkeluvat omaava sairaanhoitajaresurssi tulee varmistaa Siun soten ikäihmisten palvelualueella myös terveyskeskusten vuodeosastoilla, Avi toteaa raportissaan.

Aluehallintovirasto jatkaa valvontaa seuraamalla yhteispäivystyksen ja päivystysosaston kesän 2019 toimintaa.