Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote ja kuopiolainen terveysteknologiayritys Heart2Save Oy aloittavat pilottiprojektin, jossa riskiryhmään kuuluvia henkilöitä seulomalla pyritään pienentämään aivohalvausten määrää sekä pienentämään yhteiskunnalle näistä aiheutuneita kustannuksia.

Aivohalvausten määrä kasvaa väestön vanhetessa. Joka neljännen aivohalvauksen aiheuttaa eteisvärinä, joka on sydämen yleisin rytmihäiriö.

Ennakoivana terveydenhuollon toimena Siun sote aloittaa yhdessä sydämen rytmihäiriöiden tunnistamiseen tarkoitettua teknologiaa kehittävän Heart2Save Oy:n kanssa projektin, jonka tavoitteena on systemaattisella etsimisellä löytää eteisvärinää tietämättään sairastavat henkilöt.

Tammikuussa 2021 käynnistyvässä projektissa lähdetään etsimään aiemmin tuntemattomia eteisvärinöitä kansainvälisiin hoitosuosituksiin perustuvalla seulontaohjelmalla. Tavoitteena on mitata puolessa vuodessa jopa 15 000 ihmistä, jonka seurauksena pitäisi löytyä arviolta 100–300 eteisvärinää tietämättään sairastavaa henkilöä.

Pilotti toteutetaan kevään aikana vaiheittain Siun soten kotihoidossa ja terveysasemilla. Kaikille eteisvärinän riskiryhmiin kuuluville tarjotaan mittausmahdollisuutta normaalin vastaanottokäynnin tai tapaamisen yhteydessä. Osallistuminen on vapaaehtoista, itse mittaus kestää tuloksen valmistumisen kanssa noin minuutin.

– Odotamme, että oikein kohdennettu seulonta tuottaa merkittävän määrän ennalta tuntemattomia eteisvärinälöydöksiä. Henkilöiden hoito ja elintapaohjaus päästään silloin aloittamaan aiemmin ja ennaltaehkäisemään vakavampia sairaskohtauksia, toteaa hallintoylilääkäri Petri Kivinen Siun sotesta tiedotteessa.

Ohi ovat ne ajat, jolloin tuote myytiin, vilkutettiin perään ja toivottiin parasta.

Pohjois-Karjalassa 13 kunnan alueella julkisista sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote on laskenut, että alueella aivohalvauksista liitännäisoireineen sekä niiden jatkohoidosta aiheutuu yhteiskunnalle kustannuksia välillisesti jopa 40 miljoonaa euroa vuodessa. Potilaille ja heidän läheisilleen aiheutuvaa inhimillistä kärsimystä ei rahassa voi mitata.

Pilottiprojektissa Heart2Save Oy:n kehittämää terveysteknologiaa yhdistetään tiedolla johtamiseen, kun Siun soten asiakaskunnasta pyritään löytämään ne henkilöt, jotka ovat suurimmassa rytmihäiriöiden ja aivohalvauksen riskissä. Toiminnan jatkoa päästään suunnittelemaan kesän 2021 jälkeen, kun pilottiprojektin tulokset ovat nähtävillä.

Heart2Save Oy:lle näin laaja yhteistyö julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa on kansainväliselläkin tasolla ainutlaatuista:

– Ohi ovat ne ajat, jolloin tuote myytiin, vilkutettiin perään ja toivottiin parasta. On hienoa olla kehittämässä suomalaiseen terveydenhuoltoon seulontamallia, jolla voidaan pelastaa ihmishenkiä sekä saada merkittäviä kustannussäästöjä, kertoo Heart2Save Oy:n toimitusjohtaja Helena Jäntti.