Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaavan Siun sote -kuntayhtymän yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Tavoite oli sopia, miten kuntayhtymä säästää 20 miljoonaa euroa tänä vuonna ja tulevina vuosina eli pysyvästi. Neuvotteluissa tähän löytyivät keinot.

Neuvottelutuloksen hyväksymisestä päättää kuntayhtymän hallitus kokouksessaan 31. tammikuuta.

Neuvotteluissa sovitut toimenpiteet edellyttävät laajoja muutoksia toiminnan järjestämiseen.

Marraskuussa alkaneet yt-neuvottelut koskivat kuntayhtymän koko noin 8 000 hengen henkilöstöä, pelastuslaitos mukaan lukien.

Neuvottelutuloksessa 37 prosenttia esitetyistä säästötoimista kohdistuu henkilöstökuluihin, mikä vastaa 150 henkilötyövuotta.

Neuvottelujen tuloksena noin 60 henkilön työ- tai virkasuhde on päättymässä irtisanomiseen. Näistä henkilöistä parille kymmenelle on jo nyt tiedossa toinen tehtävä kuntayhtymän palveluksessa.

Lisäksi noin 50 tehtävää tai virkaa poistuu eläköitymisen myötä ja määräaikaisen työvoiman käyttö vähenee 40 työntekijällä.

Irtisanomiset kohdistuvat pääosin muuhun kuin välitöntä asiakas- ja potilastyötä tekevään henkilöstöön.

– Yhteistoimintaneuvottelut ovat raskas prosessi ja aina toivoisi, ettei irtisanomisiin tarvitsisi lähteä. Tyytyväinen olen siihen, että lomautuksilta vältyttiin ja henkilöstösäästöjen tarve jäi arvioitua pienemmäksi, toteaa Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen tiedotteessa.

Siun sote huolehtii julkisista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 13 kunnan alueella. Lisäksi kuntayhtymän vastuulla ovat ympäristöterveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjois-Karjalassa.