Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluista vastaava Siun sote -kuntayhtymä houkuttelee uusia hoitotyön osaajia maakuntaan tarjoamalla määräaikaista rekrytointilisää organisaation ulkopuolelta tuleville hoitajille. Palkanlisän toivotaan saavan myös hoitotyöstä muihin tehtäviin siirtyneet henkilöt harkitsemaan alalle palaamista.

"Määräaikaisen lisän toivotaan kannustavan osaajia palaamaan alalle tai tulemaan meille töihin myös muualta Suomesta. Työpaikalla meidän on sen jälkeen huolehdittava siitä, että työ on niin mielekästä, että tänne halutaan myös jäädä”, toteaa Siun soten henkilöstöjohtaja Johanna Bjerregård Madsen tiedotteessa.

"Se, että saamme meille uusia ammattilaisia, on koko työyhteisön etu. Riittävä, osaava henkilökunta helpottaa kaikkien työkuormaa, edistää jaksamista sekä tekee työvuorosuunnittelusta helpompaa.”

Tavoitteena on saada hoitoketjut rullaamaan

Puolen vuoden tai kolmen kuukauden määräaikainen rekrytointilisä otetaan ensivaiheessa käyttöön ikäihmisten toimialueella asumispalvelujen, terveyskeskussairaaloiden sekä 24/7-palvelualueen eli muun muassa yhteispäivystyksen rekrytoinneissa. Tavoitteena on helpottaa osastojen ruuhkautumista ja saada hoitoketjut rullaamaan.

"Potilasmäärien kasvu, puuttuvat ikäihmisten asumispalvelupaikat ja henkilöstövaje yhdessä haittaavat koko organisaation toimintaa. Kun iäkkäät ihmiset joutuvat odottamaan asumispalvelupaikkaa terveyskeskussairaalan osastolla, ei myöskään erikoissairaanhoidosta saada siirrettyä potilaita jatkohoitoon, kertoo ikäihmisten toimialuejohtaja Eija Rieppo.

”Tämä ei ole asiakkaillekaan mielekäs tilanne, ja siihen meidän on välttämätöntä etsiä nopeita ratkaisuja”, Rieppo jatkaa.

Tarjolla pitkäaikainen ja pysyvä työpaikka

Uusille osaajille Siun sote tarjoaa pysyvän ja pitkäaikaisen työpaikan, jossa on mahdollista päästä kehittämään osaamistaan ja luomaan myös uutta toimintakulttuuria. Joensuuhun on avautumassa ensi vuoden alussa uusia ikäihmisten palveluasumisen paikkoja, joihin rekrytoidaan paraikaa henkilökuntaa.

"Upouudet tilat antavat työyhteisölle myös mainion tilaisuuden luoda yksikön toimintatavat ja -kulttuuri alusta alkaen yhdessä ja niin sanotusti puhtaalta pöydältä, henkilöstöjohtaja Bjerregård Madsen sanoo.

Henkilöstön saatavuushaaste on valtakunnallinen ilmiö, johon vaikuttavat hoitajamitoituksen nousu ja johon myös koronavirusepidemia on vaikuttanut paljon. Siun sotessa henkilöstön pysyvyyttä varmistetaan rekrytoimalla henkilöstöä pääasiassa toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Myös yli sata aiemmin määräaikaisissa työsuhteissa toiminutta työntekijää on vakinaistettu syyskuun jälkeen Siun soten omaan varahenkilöstöön eri puolille maakuntaa.

Lue seuraavaksi: