Suomen Farmasialiitto valitsi Vuoden Farmaseutiksi Rovaniemen terveyskeskuksen lääkekeskuksen vastaavana farmaseuttina työskentelevän Maija Pirttijärven.

Valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että Pirttijärven ammatillinen kasvu uran aikana on ollut jatkuvaa, ja se näkyy myös hänen toiminnassaan. Lisäksi hän on osallistunut julkiseen keskusteluun tuoden ammatillista näkökulmaa esiin.

Pirttijärven nykyisin työtehtäviin kuuluu lääketoimituksen lisäksi esimerkiksi lääkehoidon arviointia, lääkehoitosuunnitelmien päivitystä ja henkilökunnan koulutusta. Hän jakaa työaikaansa lääkekeskuksen ja ikäihmisten palvelualueen kesken.

– Olen ollut mukana käynnistämässä ja kehittämässä osastofarmasiaa ja lääkehoidon arviointikäytäntöjä terveyskeskuksessa, mihin työnantaja on suhtautunut myönteisesti, Pirttijärvi kiittää.

Vuoden Farmaseutti haluaa murtaa raja-aitoja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikunnan eri osaajien välillä.

– Moniammatillisuuden kehittäminen on sydäntäni lähellä. Kun farmaseutti, lääkäri ja hoitaja toimivat yhteistyössä niin, että jokaisen asiantuntemus ja osaaminen nähdään arvokkaana osana kokonaisuutta, syntyy potilaan kannalta paras lopputulos, Pirttijärvi sanoo.

Vuoden Farmaseutti on mukana myös kunnallispolitiikassa.

Häneen uraansa mahtuu monenlaista. Muutama vuosi sitten Pirttijärvi perusti oman lääkehoidon asiantuntijapalveluita tarjoavan yrityksen, jonka kautta hän tekee lääkehoidon arviointeja yksityishenkilöille,käy kouluttamassa hoivakotien henkilökuntaa ja päivittää yksityisten sosiaali- ja terveydenhuoltoyksiköiden lääkehoitosuunnitelmia yhdessä yhteistyökumppanin kanssa.

Pirttijärvi jakaa yrityksensä sivuilla luotettavaa lääketietoa, ja hän on saanut siitä paljon kiittävää palautetta.

Vuoden Farmaseutti on mukana myös kunnallispolitiikassa. Hän on päässyt kommentoimaan lääkehuoltoon liittyviä kysymyksiä sote-valmistelun aikana.

Pirttijärveä huolestuttaa farmasia muuttuva toimintaympäristö. Kuntien lääkekeskuksia lakkautetaan ja yhdistetään samaan lääkehuollon yksikköön isompien sairaaloiden kanssa.

– Sote-uudistuksen myllerryksessä on tärkeää varmistaa, että myös perusterveydenhuollossa on farmaseuttista osaamista, ettei se kaikki valu vain erikoissairaanhoitoon.

Lue myös:

Eduskunnan ainoa farmaseutti aikoo ajaa tärkeiksi kokemiaan sote-asioita (MU 15.8.2019)

Chat-farmaseutti auttaa ääritunteinakin – Asiakkaat kysyvät muustakin kuin sairauksista (MU 15.2.2019)

Maailma muuttuu – Terveystalon lääkärit alkavat pitää digivastaanottoa apteekeissa (MU 3.9.2019)