Jotta terveydenhuollossa osattaisiin paremmin auttaa sisäympäristöissä oireilevia ihmisiä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokosi sen tiimoille terveydenhuollon ammattilaisista koostuvan asiantuntijaryhmän.

– Asiantuntijat jakavat ryhmässä muun muassa paikallisia kokemuksia sisäilmasta oireilevien potilaiden hoidosta, kuntoutuksesta sekä hoidon järjestämisestä, kertoo professori Juha Pekkanen.

Vaikka viime vuosina on tuotettu perus- ja työterveydenhuollon ammattilaisille ohjeita ja koulutusta potilaiden hoidon tueksi, se ei näytä riittävän.

– Potilaiden hoitoon tarvitaan lisää ratkaisuja, joiden kehittämiseen on tärkeää saada terveydenhuollon ammattilaiset tiiviisti mukaan, ylilääkäri Jussi Lampi THL:stä sanoo.

Jos ihminen epäilee saavansa oireita sisäympäristöstä, oireita ja hoitomahdollisuuksia selvitetään ensisijaisesti terveyskeskuksen vastaanotolla tai työterveyshuollossa.

Sisäympäristöihin liitetyt oireet ovat pääosin lieviä, mutta osalla ne ovat pitkäkestoisia ja vaikeita. Nyt on tarkoitus aktiivisesti kehittää hoitoa ja tukea niille, joilla toimintakykyä alentavat oireet pitkittyvät.

Tutustu oireisiin: Miten sisäilma vaikuttaa ihmisten terveyteen? (THL)

Tietoa aiheesta on jo kertynyt eri puolilla Suomea. Helsingin yliopistollisessa sairaalassa esimerkiksi on sisäilmakeskus, jota tukee juuri perustettu toiminnallisten häiriöiden poliklinikka. Lisäksi Oulussa pilotoidaan mallia, jossa moniammatillisesti autetaan sisäilmasta vaikeasti oireilevia.

Lääkäreille ja hoitajille tehdyssä kyselyssä nousi esiin terveydenhuollon ammattilaisten tarve saada sisäilmasta oireilevia potilailta hoitavilta ja kuntouttavilta yliopistollisten keskussairaaloiden poliklinikoilta tukea sisäilmaoireilevien auttamiseen.

–Alustavien tulosten perusteella ammattilaiset toivovat lisäkoulutusta erityisesti pitkäaikaisia ja vaikeita oireita saavien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen sekä alueellisia ohjeistuksia työn tueksi, kertoo keuhkoterveysjärjestö Filha ry:n pääsihteeri Tuula Vasankari.

THL:n koolle kutsuma asiantuntijaryhmä toimii osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena on parantaa sisäympäristöissä oireilevien ja sairaiden hoitoa sekä työ- ja toimintakykyä.

Lue myös:

Hyvästi sisäilmaongelmat? – Hus aikoo rakentaa uuden ison Silmäsairaalan Meilahteen (MU 8.5.2019)

Löytyikö nyt uusi suunta sisäilmaoireiden hoitomuotojen kehittämiselle? Vaikeasti oireilevilla on toiminnallisen häiriön piirteitä (MU 4.4.2019)

Sisäilmaan liittyvä oireilu on yleistä – hoitopolut ja kuntoutus kaipaavat parannusta (MU 31.10.2019)