Turussa alkaa liikkua sisäilmapotilaiden tutkimiseen tarkoitettu klinikka-auto.

Turun yliopiston hankkimaan liikkuvaan kliiniseen tutkimusyksikköön tulee keuhkofunktiomittauslaboratorio sekä mahdollisuus ottaa ja käsitellä kuljetuskelpoiseen muotoon verinäytteitä, kertoo työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Pudus.

Länsirannikolla tapahtuu sisäilmapuolella muutakin uutta. Niin sanottuun SATAKUNTA-hankkeeseen rekrytoidaan kuntia ja kaupunkeja.

Sata ensiksi ilmoittautunutta pääsee mukaan, ja muut noin 200 Suomen kuntaa toimivat vertailuaineistona.

Hanke pyrkii vakiinnuttamaan kiinteistönpitoon uuden menettelytavan, jossa kiinteistönhoidon ja terveysalan asiantuntijat arvioivat yhdessä käyttäjien kanssa rakennusten kunnon ja tarkoitukseensa sopivuuden.

Uuden toimintatavan toivotaan parantavan esimerkiksi monien päiväkotien, koulujen ja kasarmien sisäilmatilannetta.

Tavoitteeseen pyritään eri keinolla. Hankkeen rakennustekninen osa keskittyy rakennusmateriaalien ja oikeiden korjausmenetelmien valintaan sekä oikeaan käyttöön.

Hankkeessa on myös lääketieteellinen, mikrobiologinen ja toksikologinen osa.

– Lääketieteellinen ja immunologinen tutkimus toteutetaan työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen oppiaineen koordinoimana yhteistyössä useiden muiden yliopistojen, tutkimuslaitosten ja sairaaloiden kanssa, hankkeen vastuuhenkilö Pudus sanoo.

Interventioissa käytetään sekä vanhoja että uusia mittausmenetelmiä, kuten uusia toksisuuden mittausmenetelmiä.

Hankkeeseen osallistuvien kuntien ja kaupunkien alueellaan toteuttamia korjausinterventioita seurataan useilla eri mittareilla, kuten käyttäjien terveyden ja terveystalouden mittareiden avulla.

– Tutkimuksellisessa osassa kehitetään ja validoidaan kliiniseen potilastyöhön soveltuvia mittaus- ja analyysimenetelmiä. Esimerkkejä uusista menetelmistä ovat mitokondriotestit, verikokeet sormenpäänäytteestä ja uloshengitysilman haitta-aineiden ja inflammaatiovasteiden mittaus, Pudus sanoo.

Interventioiden hyödyistä ja mahdollisista haitoista tehdään kustannus–vaikuttavuusanalyysi.