Emeritaprofessori Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi saa Pohjolan lääketieteen palkinnon uraa uurtavasta työstään yleislääketieteen kouluttajana, tutkijana, kliinikkona ja puolestapuhujana.

Suomen Lääketieteen Säätiön jakama 20 000 euron suuruinen palkinto myönnetään suomalaiselle lääkärille huomattavasta kansallisesta ja kansainvälisestä elämäntyöstä lääketieteen alalla.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi on yleislääketieteen oppialan kehittämisen pioneereja. Hän on ollut kehittämässä yleislääketieteen perusopetusta ja erikoistumiskolutusta oppialan yliopistollisten opetusvirkojen perustamisesta lähtien.

Keinänen-Kiukaanniemi on ollut luomassa yleislääketieteen väestöaineistoihin perustuvaa kliinisepidemiologista tutkimusperinnettä Oulun yliopistossa, ja yhtenä merkittävimpänä asiana tutkimusperinteen luomisessa hän pitää yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Tutkimuksen ja opetuksen lisäksi potilaiden hoito terveyskeskuksissa on aina ollut osa hänen työtään.

Valmistuttuaan lääkäriksi vuonna 1974 Keinänen-Kiukaanniemi suuntautui ensin lastentautien alalle, josta hän väitteli tohtoriksi vuonna 1980. Sen jälkeen hän lähti opiskelemaan yleislääketiedettä, erikoistui alalle ja sai yleislääketieteen dosentuurin 1989.

Keinänen-Kiukaanniemi on toiminut Oulun yliopiston yleislääketieteen kliinisenä opettajana 1980-luvun alusta lähtien ja sittemmin vuodesta 1996 lähtien yleislääketieteen professorina eläkkeelle jäämiseensä saakka.

Tutkijana Keinänen-Kiukaanniemi on erikoistunut kansatautien ja erityisesti tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja hoitoon. Hän on ollut osana kansallista diabeteksen ehkäisyn ja hoidon kehittämisprojektia juurruttamassa diabeteksen ehkäisyä osaksi perusterveydenhuollon normaalia toimintaa.

Yhtenä uransa tärkeimpänä tuloksena Keinänen-Kiukaanniemi pitää Oulun yliopistossa kehitettyä yleislääketieteen osaamistavoitteita tukevaa yleislääkäri- eli General Practice -koulutusta.

– Kaksivuotinen koulutus antaa lääkärille työkaluja kohdata erilaisia potilaita erilaisissa elämätilanteissa ja lisää valmiuksia potilaan omat hoitotavoitteet huomioivaan hoitoon. Tällä hetkellä noin 150 yleislääkäriä on saanut GP-koulutuksen ja koulutus jatkuu yhä, Keinänen-Kiukaanniemi sanoo tiedotteessa.