Helsingin yliopiston dosentti Harri Hemilän selvityksen mukaan sinkki-imeskelytabletit voivat lyhentää flunssan kestoa keskimäärin 33 prosentilla.

Hemilä tarkasteli sinkkiasetaatin ja sinkkiglukonaatin eroa flunssan hoidossa seitsemän satunnaistetun tutkimuksen perusteella.

Tutkimuksista kolmessa oli käytetty sinkkiasetaattia ja flunssat lyhentyivät keskimäärin 40 prosenttia. Neljässä tutkimuksessa oli käytetty sinkkiglukonaattia ja flunssat lyhentyivät keskimäärin 28 prosenttia.

Keskiarvojen ero selittyy kuitenkin satunnaisvaihtelulla.

Hemilä selvitti myös annoksen vaikutusta sinkki-imeskelytablettien tehokkuuteen ja totesi, etteivät isommat annokset ole tehokkaampia.

Hemilän mukaan imeskelytableteista on todennäköisemmin hyötyä, jos niiden käytön aloittaa heti flunssan alettua.

Flunssapotilaan kannattaa tarkistaa imeskelytabletteja ostaessaan, ettei niissä ole sinkkisitraattia. Sinkin vaikutus flunssaa vastaan perustuu tableteista nieluun vapautuvaan sinkkiin. Sitraatti taas sitoo sinkin voimakkaasti, jolloin sinkkisitraattia sisältävät imeskelytabletit ovat tehottomia.