Eri ammattiryhmien yhteinen suursimulaatio soveltuu erinomaisesti esimerkiksi yhteistyötaitojen tai asiakasvuorovaikutuksen opettamiseen, osoittaa Nursing Open -lehdessä julkaistu tutkimus.

Tutkimuksen kyselyyn vastasi 350 terveys- ja sosiaalialan opiskelijaa ja ammattilaista. He osallistuivat syksyllä 2017 Kuopiossa järjestettyyn suursimulaatiotapahtumaan, joka käsitteli lapsen kuoleman kohtaamista.

95 prosenttia osallistuneista koki saaneensa simulaatiosta hyötyä työhönsä tai opintoihinsa.

Suursimulaatiossa osallistujat seurasivat näyttelijöiden ja ammattilaisten toteuttamia tilanteita ja kävivät sen jälkeen ohjatusti oppimiskeskusteluja, joissa hyödynnettiin myös mobiilisovellusta.

Näin suurelle osallistujajoukolle toteutusta suursimulaatiosta ei ole aikaisemmin tehty tutkimusta.

Simulaatio-opetuksen keinoin voidaan harjoitella moniammatillista yhteistyötä todellisuutta vastaavissa tilanteissa. Suursimulaatiossa sovelletaan samaa pedagogiikkaa kuin perinteisessä simulaatiossa, mutta mukana on pienryhmän sijaan jopa satoja osallistujia, kertoo tiedotteessa professori (ma.) Terhi Saaranen Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitokselta.