Optisen alan toimijat ovat ottaneet käyttöönsä uuden lomakkeen ”Optikon arvio silmälöydöksistä”, jolla on tarkoitus välittää tietoa optikolta yksityissektorin silmälääkärille.

Kyseeseen tulevat esimerkiksi tapaukset, joissa optikko on ottanut asiakkaaltaan silmänpohjakuvat ja havainnut niissä löydöksen, jota ei osaa tulkita. Optikko kehottaa potilasta ensisijaisesti hakeutumaan terveystarkastukseen oman liikkeensä silmälääkärille.

Lomake, kuten siinä erikseen myös mainitaan, ei ole tarkoitettu lähetteeksi julkiseen terveydenhoitoon. Tälle on selkeä peruste. Optikon koulutus ja kokemus ei riitä arvioimaan kuvan löydöksiä.

Silmälääkäreiden kokemuksen mukaan iso osa näistä optikoiden kuvalöydöksistä on kuvausartefaktoja ja normaalivariaatioita.

Jos potilas tuo yllä mainitun lomakkeen mukanaan yleislääkärin vastaanotolle ja pyytää sen perusteella lähetettä julkisen sektorin silmäpoliklinikalle, on tärkeää ensin varmistua, mistä on kysymys.

Optikolta voi tarvittaessa kysyä lisätietoja. Optikolta on aina syytä pyytää optikon ottama silmänpohjakuva nähtäväksi. Jos potilas saa kuvan vain muistitikulle, potilas voi printata kuvan itse tai teetättää sen valokuvausliikeessä.

Kuvan voi ongelmallisissa tapauksissa lähettää myös paperikonsultaationa julkisen sektorin silmäpoliklinikalle kysymyksenasettelulla: tarvitaanko lähetettä?

Nämä kuvat eivät valitettavasti näy vielä Kanta-arkistossa.

Mikäli potilaan visus on optikon tutkimuksen perusteella aiemmasta alentunut, potilas kuuluu aina lähettää erikoissairaanhoidon jatkotutkimuksiin.

Silmälääkärijärjestöjen mielestä optikon silmänpohjakuvaus tukee lähinnä silmälasimyyntiä, eikä ole kustannustehokas seulontatutkimus. Tämän kirjoituksen tarkoituksena on selventää ohjeistusta optikon ottamista silmänpohjakuvista sekä kohdentaa julkisen sektorin resurssit oikein, ettei julkisiin sairaaloihin päätyisi turhia lähetteitä.

Suomen Silmäläkäriyhdistys

Lääkäriliiton Silmälääkärit -alaosasto