Viidennes vuonna 2018 Suomessa kirjatuista uusista sukusolujen luovuttajista oli ulkomaalaisia. Ulkomailta tuotiin sekä siittiösoluja että munasoluja. Toisaalta Suomesta myös vietiin sukusoluja ulkomaille ja suomalaiset hedelmöitysklinikat vaihtoivat soluja keskenään. Tietoja hedelmöityshoidoista kerää ja julkaisee Valvira.

Valviran ylläpitämään luovuttajarekisteriin kirjattiin viime vuonna runsaat 400 uutta sukusolujen tai alkioiden luovuttajaa. Uusista luovuttajista munasolujen luovuttajia oli 60 prosenttia. Alkioluovutuksia tehdään muutamia, korkeintaan muutamia kymmeniä vuosittain.

Luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla toteutettiin Suomessa runsaat 2 300 hoitoa. Yli 500 itsellistä naista ja naisparia sai vuoden aikana hedelmöityshoitoja. Yleisimmin hoidoissa käytettiin luovutettuja siittiösoluja. Luovutettuja munasoluja käytettiin noin kolmasosassa annetuista hoidoista. Sekä muna- että siittiösolu olivat luovutettuja seitsemässä prosentissa hoidoista. Lisäksi luovutetuilla alkioilla annettiin muutamia hoitoja.

Vuoden 2018 lopussa Suomessa toimi viisi yksityisen ja yhdeksän julkisen terveydenhuollon ylläpitämää hedelmöityshoitoklinikkaa. Yhteensä hoitoja tarjottiin 20:ssa terveydenhuollon yksikössä: yksityisten klinikoiden hoitoja annettiin yhdessätoista eri toimipisteessä, julkisessa terveydenhuollossa puolestaan viidessä yliopistosairaalassa sekä neljässä keskussairaalassa.

Hedelmöityshoitoklinikoiden tarjoamat palvelut vaihtelevat. Kapeimmillaan palveluna on inseminaatio omilla sukusoluilla ja laajimmillaan hoidot luovutetuilla sukusoluilla ja alkioilla sekä munasarja ja siittiökudoksen ennakoiva pakastus ja alkiodiagnostiikka. Vuonna 2018 ainoastaan muutamat klinikat tekivät alkiodiagnostisia toimenpiteitä. Eniten alkiodiagnostisia toimenpiteitä tehtiin yksityisillä hedelmöityshoitoklinikoilla.