Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä aloittaa +65-vuotiaille suunnatun sähköisen Siiri-palvelun. Siihen kootaan Päijät-Hämeen alueella toimivia palvelutuottajia laajalla kirjolla. Mukaan on kaavailtu ainakin hoito- ja hoivapalveluita, kuntouttavia toimijoita, ravinto- ja ruokapalveluita sekä esimerkiksi vapaaehtois- ja ystävätoimintaa koordinoivia tahoja.

– Tällä hetkellä hyvinvointia edistävä toimijaverkosto on hajanainen, ja siksi osin hyödyntämätön resurssi. Nyt pilotoitavan palvelun lähtökohtana on, että asiakkaat saisivat haettua omaan tilanteeseensa sopivaa palvelua ja tukea entistä sujuvammin, kertoo asiakasohjaus Siirin palveluesimies Mari Huttunen tiedotteessa.

Ikääntyneille suunnattu sähköinen palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti säännöllisen palvelun ulkopuolella oleville +65-vuotiaille kuntalaisille, omaishoitajille ja kotihoidon asiakkaille. Kokeilulla tavoitellaan +65-vuotiaiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän verkoston koordinointia niin, että asiakas ohjautuisi kuntien, kolmannen ja yksityisen sektorin tarjoaman palvelun piiriin sujuvammin.

Asiakasohjaus Siirin verkkosivulle linkitettävä palvelu ohjaa kuntalaista elämäntapamuutokseen ja tarpeen mukaisen tuen piiriin. Palvelussa asiakkaan on mahdollista arvioida omaa hyvinvointiaan sekä arjen kyvykkyyttään ja pohtia samalla itselleen tarpeellisten arjen tukipalvelujen tarvetta. Palvelussa tehdyn itsearvion perusteella käyttäjälle tarjotaan sekä ohjeistusta ja neuvontaa, mutta myös tietoa hänelle hyödyllisistä, lähialueella sijaitsevista palveluiden tarjoajista.

Sähköistä palvelua pääsee käyttämään asiakasohjaus Siirin verkkosivujen kautta tässä osoitteessa.

OLETKO LÄÄKÄRI, HAMMASLÄÄKÄRI, PROVIISORI TAI FARMASEUTTI? Kirjautumalla saat kaikki Mediuutisten digisisällöt käyttöösi maksutta.