Sikiön sydämen kehityspoikkeavuuksien seulonta on parantanut merkittävästi sydänvikojen löytymistä raskauden aikana.

– Seulonta-ohjelman käynnistymisen myötä sydänvikojen raskauden aikainen löytyminen on parantunut valtakunnallisesti merkittävästi, kertoo Lääketieteen lisensiaatti Johanna Hautala tiedotteessa.

Hän on selvittänyt väitöstutkimuksessaan sydänvikojen esiintyvyyttä ja esiintyvyyteen liittyviä tekijöitä sekä sikiödiagnostiikan tasoa ja osuvuutta valtakunnallisesti ja alueellisesti Suomessa.

Sikiön sydämestä tutkitaan seulonnassa niin sanottu nelilokeromaisema ja ulosvirtauskanavat.

– Yksikammioisista sydänvioista löytyi aiemmin raskauden aikana noin puolet, mutta seulontojen myötä luku on kasvanut 83 prosenttiin, Hautala kertoo.

Seulonnoissa etsitään muun muassa sydämen valtasuonten transpositiota, eli tilannetta, jossa sydämestä lähtevien suurten suonten, aortan ja keuhkovaltimon, lähtökohdat ovat vaihtaneet paikkaa.

Niistä 41 prosenttia löydettiin seulonnoissa, kun aiemmin tapauksista löydettiin raskauden aikana vain 12 prosenttia.

Jos sydänvika oli löytynyt raskauden aikana, ei yksikään vastasyntynyt, jolla oli valtasuonten transpositio, kuollut tutkittavana ajanjaksona.

– Vastasyntyneen sydänvian löytyminen jo raskauden aikana mahdollistaa hoidon suunnittelun jo etukäteen ja nopeuttaa sen aloitusta syntymän jälkeen. Samalla myös vanhemmat pystyvät valmistautumaan siihen, mitä syntymän jälkeen tapahtuu, Hautala kertoo.

Synnynnäinen sydänvika eli sydämen rakenteellinen poikkeavuus on lasten rakennepoikkeavuuksista yleisin.

Suomessa syntyy vuosittain noin 550 lasta, joilla on synnynnäinen sydänvika. Joka kymmenennellä heistä sydänvika on kriittinen, ja se vaatii toimenpiteitä pian syntymän jälkeen.

Ennuste on nykyisin hyvä, mutta kriittiset sydänviat ovat edelleen merkittävä vastasyntyneiden ensimmäisten elinviikkojen kuolleisuuden syy.

Raskauden aikainen rakenne- ja kromosomipoikkeavuuksien seulonta laajeni valtakunnalliseksi kymmenen vuotta sitten.

Vuodesta 2010 lähtien jokaisen kunnan on täytynyt järjestää raskaana oleville vapaaehtoinen, maksuton kehityspoikkeavuuksien seulonta.

Tutkimuksessa selvisi, että seulonnan osuvuudessa on Suomessa alueellisia eroja. Erojen syiden selvittämiseksi tarvittaisiin kattavampia rekisteritietoja.

– Nämä tulokset vahvistavat jo aikaisemmin suositellun valtakunnallisen seulontarekisterin perustamisen tärkeyden, jotta kaikille suomalaisille naisille voitaisiin turvata tasalaatuinen sikiöseulonta, Hautala sanoo.

LL Johanna Hautala väittelee 11.6.2021 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Prenatal detection of univentricular heart and transposition of the great arteries in Finland".

LUE MYÖS: