Johtajaylilääkäri Seppo Ranta on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin uusi johtaja. Hän seuraa tehtävässä eläkkeelle jäänyttä Hannu Juvosta.

Sairaanhoitopiirin valtuusto teki valinnan yksimielisesti. Rannan valinta oli myös odotettu.

– Kaikki 12 hakijaa olivat erittäin hyviä ja loppusuoralla olleet täyttivät edellytykset hoitaa menestyksellä tehtävää, mutta Ranta on koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelujen ja soveltuvuustestauksen perusteella paras valinta meille nykyiseen varsin haasteelliseen tilanteeseen, sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Kaija-Leena Savijoki toteaa tiedotteessa.

Savijoki perusteli Rannan valintaa kokonaisarviolla tämän kyvystä johtaa sairaanhoitopiiriä nykyisessä tilanteessa, jossa sote-uudistus, tulevaisuuden Ahveniston sairaalan eli Assin rakentamisen valmistelu sekä yhteistyön syventäminen Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella niin sanotussa Tähtisairaala-hankkeessa ovat kriittisessä vaiheessa.

Seppo Ranta itse painottaa kehittämistehtävien ohella sairaanhoitopiirin perustehtävän hoitamista eli hyvien palveluiden tuottamista ja turvaamista mahdollisimman lähellä kantahämäläisiä ihmisiä.

– Vain hyvinvoiva henkilökunta pystyy auttamaan muita parhaalla tavalla – ja siten hyvien työskentelyedellytysten luominen henkilöstöllemme on yksi keskeinen toimintani tavoite.

Ranta on jo hoitanut johtajan tehtävää väliaikaisesti siitä saakka, kun Juvonen jäi eläkkeelle vuodenvaihteessa.