Sosiaali- ja terveysministeriön selvitysmiehet suosittavat, että Lapin maakunnassa on vuosina 2018–2019 kaksi ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Nämä ovat Länsi-Pohjan keskussairaala Kemissä ja Lapin keskussairaala Rovaniemellä.

Selvitysmiesten mukaan sairaalat tulisi yhdistää hallinnollisesti saman johdon alaisuuteen 1.2.2020. Yhdellä sairaalalla olisi kaksi päivystävää toimintayksikköä Rovaniemellä ja Kemissä, jotta alueen asukkaiden perustuslain mukaiset sosiaaliset oikeudet ja riittävät sote-palvelut voivat toteutua yhdenvertaisesti.

Lisäksi selvitysmiehet ehdottavat, että pitkien välimatkojen vuoksi jokaisessa Lapin kunnassa on oltava sote-keskus.

Maakunnan erikoissairaanhoidon ja erikoisalojen johtamisen sekä tukipalvelujen hallinnollinen yhdistäminen ei ole kaikilta osin mahdollista niin kauan kuin Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoidosta vastaa Mehiläinen Länsi-Pohja Oy.

Päätöksistä on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Selvitysmiesten mukaan sopimus sisältää tavanomaisesta käytännöstä poikkeavia ehtoja ja vinoumia päätösvallassa.

Lue lisää Meri-Lapin sairaalakapinasta täältä ja täältä.