Yksityisten hammasklinikoiden hinnoista löytyi Kuluttajaliiton selvityksessä jopa yli 200 euron toimenpidekohtaisia eroja. Hinnoissa oli vaihtelua myös saman paikkakunnan sisällä.

Kuluttajaliiton vertailussa oli mukana 47 yksityistä hammaslääkärin ja suuhygienistin palveluja tarjoavaa toimijaa.

”Kun istahtaa yksityisen hammaslääkärin tuoliin tulee käyttäneeksi sekä omia että yhteiskunnan varoja, sillä Kela korvaa osan yksityisen hammashoidon kustannuksista. Hintatietojen avoimuus on sekä kuluttajan että yhteiskunnan etu”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell sanoo tiedotteessa.

Vuonna 2020 yli 900 000 henkilöä sai korvausta yksityissektorin hammashoidosta.

Kalleimmissa toimenpiteissä suurimmat hintaerot

Selvityksestä ilmeni, että noin puolella tarkastelluista toimenpiteistä hintaero vertailun halvimman ja kalleimman välillä oli vähintään kaksinkertainen. Euromääräisesti suurimmat hintaerot olivat vertailun kalleimpiin kuuluvissa hammaslääkärin toimenpiteissä, kuten parodontologisessa hoidossa sekä hampaan poistoleikkauksessa. Niissä hintaerot halvimman ja kalleimman klinikan välillä nousivat yli 200 euroon.

Tavallisen hampaan poiston hintaero oli selvityksen mukaan enimmillään 51 euroa. Suun perustutkimuksessa edullisimman ja kalleimman hintaero oli enimmillään 85 euroa, keskihinnan ollessa 77 euroa. Vertailun edullisin hampaan paikkaus yhden pinnan täytteellä oli 68 euroa ja kallein 103 euroa keskihinnan ollessa 85 euroa.

Pienissäkin toimenpiteissä ja maksuissa hintaerot olivat suhteellisen suuria. Huomiota kannattaa kiinnittää myös toimistomaksuun, joka vaihteli 4–20 euron välillä. Osa klinikoista ei peri lainkaan toimisto- tai muita käyntimaksuja. Toimistomaksut saattavat siis nostaa muuten edullisen käynnin hintaa selvästi.

Hintaeroja myös samalla paikkakunnalla

Kalleimmissa toimenpiteissä oli paikoin useiden satojen eurojen eroja eri palveluntarjoajien välillä samalla paikkakunnalla. Suun perustutkimuksessakin löytyi paikallisia 50 euron hintaeroja.

Hintaeroja löytyi eniten Helsingissä, Jyväskylässä, Kemissä, Keravalla, Oulussa ja Tampereella. Joillain paikkakunnilla hammaslääkärien hintaerot taas olivat toimenpiteestä riippumatta suhteellisen pieniä. Tällaisia paikkakuntia ovat muun muassa Hyvinkää, Iisalmi, Kouvola, Lappeenranta, Nokia, Pori, Porvoo ja Rovaniemi.

Selvityksen perusteella ei voida arvioida, mikä on keskihintatasoltaan kallein tai halvin hammaslääkäriketju. Yksittäisten toimenpiteiden keskihintoja voitiin kuitenkin vertailla. Vertailun aineistossa yksittäiset, ketjuihin kuulumattomat palveluntarjoajat olivat keskimäärin hieman edullisempia kuin ketjut. Hintatietoja saatiin 21 yksittäiseltä hammaslääkäriasemalta.