Varhain aloitettu alaselkäoireiden arviointi, itsehoito-ohjaus ja kuntoutus lieventävät oireita ja parantavat toimintakykyä. Samalla terveydenhuollon kustannukset pienenevät, selviää tuoreesta väitöstutkimuksesta.

Alaselkäkipua on lähes kaikilla jossain elämän vaiheessa. Oireet heikentävät toimintakykyä ja elämänlaatua. Alaselkäoireiden varhainen havainnointi työterveyshuollossa on sattumanvaraista ja hoitokäytännöt vaihtelevia.

Jarmo Rantosen väitöskirja muodostuu neljästä työterveyshuollossa tehdystä interventiotutkimuksesta, joiden potilasaineisto kerättiin suuresta teollisuuslaitoksesta. Satunnaistettujen ja kontrolloitujen vertailututkimusten avulla selvitettiin, kuinka työikäisten alaselkäkipua voidaan havainnoida jo varhaisessa vaiheessa ja luokitella oireita systemaattisesti sekä estää niiden paheneminen aikaisilla kuntoutustoimenpiteillä tai itsehoitoa tehostamalla.

Varhaisilla toimenpiteillä kyettiin vähentämään selkäoireiden pahenemista ja sairauspoissaoloja. Myös terveydenhuollon kustannukset pienenivät.

– Tulokset rohkaisevat työterveyshuoltoa aktiivisuuteen alaselkäoireiden hoidossa. Tutkimusnäyttö on ainutlaatuinen. Alaselkäoireiden uusiutumista ja kroonistumista voidaan ehkäistä aiempaa varhemmin, Rantonen sanoo.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää työterveyshuollon lisäksi myös muualla perusterveydenhuollossa.

Jarmo Rantonen väitteli viime perjantaina Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Secondary prevention of low back pain in occupational health services – Long term effectiveness and cost-effectiveness of early interventions”.