Selkäoireet ovat Suomessa kaikista liikunta- ja tukielinvaivoista yleisimpiä syitä sairauspoissaoloihin.

Kela maksoi niiden takia viime vuonna lähes 83 miljoonaa euroa sairauspäivärahoja. Korvattuja päiviä oli yli 1,4 miljoonaa.

Tiedot käyvät ilmi Työsuhde-etuja välittävä Edenredin selvityksestä.

Viikon mittainen selkävaivasta johtuva poissaolo töistä maksoi viime vuonna Kelalle sairauspäivärahoina ja etuuksina keskimäärin miltei 300 euroa.

Lisäksi selän pulmat ovat usein melko pitkällisiä vaivoja, huomauttaa Edenred Suomen toimitusjohtaja Peter Hiltunen.

”Ne eivät ole kolmen päivän flunssia. Viime vuonna suomalaisten selästä johtuvat sairauspoissaolot kestivät keskimäärin 42 työpäivää”, Hiltunen kertoo tiedotteessa.

Viime vuonna Kansaneläkelaitos maksoi selkävaivojen vuoksi sairauspäivärahoja ja etuuksia suomalaisille yhteensä 82 936 000 euroa.

”Seikka, joka myös työnantajien kannattaa huomioida”

Selkävaivojen vaikutus ei rajoitu vain työelämään. Selkävaivat ovat pahimmillaan invalidisoivia ja lievinäkin useimmiten vaikuttavat koko arkeen.

Vain pieneen osaan selkävaivoista löytyy spesifi syy. Lääkäri voi määrätä kipulääkkeitä ja lähettää fysioterapeutille, mutta selkäoireiden aiheuttaja jää usein pimentoon.

Selkäkivuille on tavanomaista, ettei niille löydy selkeää diagnoosia. Selkäliiton mukaan kaikista selkäkiputapauksista 90 prosenttia luokitellaan epäspesifiksi, jolloin kipu johtuu tarkentumattomasta syystä. Spesifi syy voi olla esimerkiksi hermopinne tai murtuma.

Liki kansanvitsaukseksi muodostuneita ala- ja yläselän kipuja voi torjua Peter Hiltusen mukaan kahdella asialla: liikunnalla ja kehonhuollolla.

”Kun katsoo selkävaivojen takia kertyvien sairauspoissaolojen määrää, tämä selkeästi on seikka, joka myös työnantajien kannattaa huomioida. Ja pyrkiä auttamaan työntekijöitään sekä ennaltaehkäisemisessä että hoitamisessa”, Hiltunen sanoo.

Liikunnan vähäisyys on tunnettu selkäkivuille altistava tekijä. Myös perimä, ylipaino, tupakointi, työn raskaus ja esimerkiksi stressin, masennuksen ja heikentyneen työtyytyväisyyden kaltaiset psykososiaaliset tekijät altistavat selkäkivulle.

Lue seuraavaksi: