Sanna Marinin (sd) hallitus kertoi tänään antavansa käyttöönottoasetukset neljän valmiuslain pykälän osalta. Hallitus julkaisi samalla muistion, jossa toimia perustellaan.

Muistiossa viimeaikaista koronatartuntojen ryöpsähdystä selitetään muuntoviruksilla ja niistä eritoten brittivariantilla.

”Epidemiatilanne on kääntynyt nopeasti huonommaksi helmikuun jälkimmäisellä puoliskolla. Käsillä olevassa tilanteessa erityistä huolta aiheuttaa helpommin leviävän virusmuunnoksen yleistyminen myös Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä jo kaksi kolmasosaa todetuista uusista koronavirustapauksista näyttäisi olevan muuntuneen viruskannan aiheuttamia. Tämä selittää epidemian voimakasta alueellista kiihtymistä viimeisten viikkojen aikana”, muistiossa sanotaan.

”Virusvarianttien osuus (SGTF) on helmikuun loppuun mennessä noussut noin 70 %:iin kaikista tartunnoista. Virusvarianttien yleistyminen ja aiemman viruskannan väheneminen selittänee pääosin tapausmäärien nopeaa nousua helmikuun kahden viimeisen viikon aikana”, muistio toteaa käsitellessään Hus-aluetta.

Muistiossa sanotaan myös, että osa viimeaikaisista tartuntaketjuista olisi voitu mahdollisesti välttää rajoitusten noudattamisella.

”Covid-19-tautitapausten määrä on lisääntynyt helmi- ja maaliskuun aikana. Erityisen paljon ilmaantuvuus on noussut Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinaissuomen sairaanhoitopiirien alueilla maaliskuussa huolimatta käyttöön otetuista rajoitustoimista. Muuntuneet virukset ovat aiheuttaneet laajoja tartuntaketjuja, mikä on työllistänyt tartunnanjäljitystyötä. Usean sairaanhoitopiirin alueella on raportoitu myös aiemman viruskannan aiheuttamia joukkoaltistumisia, joista on käynnistynyt tartuntaketjuja. Osa uusista tartuntaketjuista olisi mahdollisesti voitu estää suositusten ja rajoitusten huolellisella noudattamisella. Myöhäinen testiin hakeutuminen on joissain tapauksissa johtanut laajojen tartuntaketjujen syntymiseen ja vaikuttanut sairaalahoidon tarpeen kasvuun”, muistio toteaa.

LUE MYÖS: