Sekä terveyskäyttäytyminen että perheen sosioekonominen asema ovat yhteydessä nuoren ylipainoon, osoittaa tuore tutkimus, joka perustui Kouluterveyskyselyn vuoden 2019 aineistoon.

Tutkimuksessa tarkasteltiin nuorten terveyttä, hyvinvointia ja terveyskäyttäytymistä kuvaavien tekijöiden, perhetaustan ja ylipainon yhteyksiä.

– Kun tutkimuksessa huomioitiin nuoren taustatekijät – syntyperä, perheen koettu taloudellinen tilanne ja äidin koulutus – tilastollinen yhteys ylipainon sekä usean terveyttä ja hyvinvointia kuvaavan tekijän välillä säilyi, kertoo kehittämispäällikkö Päivi Mäki THL:stä.

Suurella osalla nuoria ylipainon ja koululounaan syömättä jättämisen, kiusaamiskokemusten ja masennusoireiden välillä oli yhteys. Monella ylipainoisuus oli yhteydessä myös yksinäisyyteen.

Lisäksi tutkimuksessa havaittiin itsenäisiä yhteyksiä syntyperän ja sosioekonomisen aseman sekä terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tekijöiden välillä.

– Esimerkiksi perheen kohtalainen tai sitä huonompi taloudellinen tilanne oli yhteydessä nuoren raportoimiin keskusteluvaikeuksiin vanhempien kanssa, keskinkertaiseksi tai huonoksi koettuun terveydentilaan, ahdistuneisuusoireisiin, yksinäisyyteen, masennusoireisiin, aamupalan syömättä jättämiseen, kiusaamiskokemuksiin, vähäiseen liikuntaan ja alle kahdeksan tunnin yöuneen kaikilla nuorilla, toteaa johtaja Tiina Laatikainen THL:sta.

– Voidaan siis todeta, että sekä nuorten terveyskäyttäytyminen, että sosioekonominen asema ovat itsenäisesti yhteydessä ylipainoon ja ylipainon riskiä lisäävä terveyskäyttäytyminen on vain osittain riippuvaista sosioekonomisista taustatekijöistä. Vastaavasti vain osa ylipainoon yhteydessä olevista psykososiaalisista ja terveydellisistä haasteista selittyy sosioekonomisilla taustatekijöillä, Laatikainen jatkaa.

Tutkimuksen tulokset nostavat esiin lasten ja nuorten kasvun seurannan, ylipainon ja ylipainon riskiä lisäävien tekijöiden tunnistamisen sekä varhaisen ehkäisyn ja psykososiaalisen tuen tärkeyden.

On tärkeää tunnistaa lapset, nuoret ja perheet, jotka tarvitsevat erityistä tukea, ja järjestää sitä heille.

Myös aiemmista tutkimuksista tiedetään, että ylipaino on yhteydessä lapsen ja nuoren fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan, hyvinvointiin ja terveyskäyttäytymiseen. Nuoren sosioekonomisen aseman yhteydestä ylipainoon ja terveyskäyttäytymiseen on myös tutkimusnäyttöä.