Hallitus ehdottaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan määrärahaksi ensi vuodelle 14,8 miljardia euroa.

Määrärahoista hallitus aikoo kohdentaa kuntien järjestämään sosiaali- ja terveydenhuoltoon 301 miljoonaa euroa, mikä on 99 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019. Lisäys johtuu 97 miljoonasta eurosta, jotka hallitus haluaa korvamerkitä sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämiseen.

Tarkoituksena on parantaa peruspalveluiden saatavuutta, saavutettavuutta, vaikuttavuutta ja laatua, kuten STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila vastikään kertoi Mediuutisille.

Lisäksi STM aikoo kohdentaa määrärahoja muun muassa siten, että omaishoitoa, perhepalveluja, lääkehuoltoa sekä kaksikielisiä palveluja kehitetään. Kehitysvammaisten henkilökohtaista budjettia kokeillaan.

Terveyden ja toimintakyvyn edistämiselle hallitus ehdottaa yhteensä 37,5 miljoonan euron määrärahaa. Se on 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2019.

Hallitus ehdottaa myös lääkekorvausjärjestelmän ehdollisen korvattavuuden määräaikaisuuteen jatkoa. Tavoitteena on saada lisää kokemuksia mallista, jossa uusien lääkkeiden käyttöön otosta aiheutuvaa taloudellista riskiä jaetaan lääketeollisuuden ja yhteiskunnan kesken.

Terveydenhuollon yksiköiden yliopistotasoiseen tutkimukseen ehdotetaan 25 miljoonaa euroa. Lisäksi terveydenhuollon yksiköiden lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin varataan 96 miljoonaa euroa.

Lue myös: