Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) alkaa syksyllä 2021 uusi ylempi AMK -tutkinto sosiaali- ja terveysalalla: Ikääntymisen asiantuntija.

Ikääntymiseen ja vanhustyöhön keskittyvä tutkinto vastaa ikääntyvän yhteiskunnan tarpeeseen kouluttamalla erityisasiantuntijoita, joilla on osaamista ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, ennaltaehkäisevästä työstä, aivoterveyden edistämisestä, palvelujen kehittämisestä sekä vanhustyössä vaadittavasta asiakaslähtöisestä ja arvostavasta johtamisesta.

– Ikääntyvien ihmisten määrän kasvu on merkittävää niin Etelä-Pohjanmaalla, valtakunnallisesti kuin globaalisti. Yhteiskunta tarvitsee osaajia, jotka pystyvät vastaamaan ikääntymisen tuomiin haasteisiin mutta myös luomaan ja kehittämään palveluita aktiivisille kuluttajille, yliopettaja Jenni Kulmala sanoo tiedotteessa.

Tarve johtamisen kehittämiselle on hänen mukaansa tullut vanhustyön kentältä.

– Seinäjoen ammattikorkeakoulu on Suomessa vanhustyön koulutuksen pioneereja. Se on järjestänyt tutkintoon johtavaa vanhustyön koulutusta jo lähes kolmenkymmenen vuoden ajan. Siksi on luontevaa vastata tarpeeseen myös ylemmällä korkeakoulututkinnolla, Kulmala sanoo.

Uuden tutkinnon tavoitteena on antaa laaja-alaiset valmiudet käytännön vanhustyön asiantuntija-, johtamis- ja kehittämistehtäviin.

Tutkintoa voivat hakea opiskelemaan AMK-tutkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset eli sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, fysioterapeutit, sosionomit ja geronomit. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa.

SeAMKin tutkinnon painopisteinä ovat ikääntyneiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpito, aivoterveyden edistäminen ja vanhustyön johtajuuteen ja esimiestyöhön liittyvät osaamisalueet. Opiskelijat voivat myös täydentää ja suunnata opintojaan ottamalla kursseja muista SeAMKin sosiaali- ja terveysalan ylemmistä AMK-tutkinnoista sekä halutessaan hyödyntää myös muiden ammattikorkeakoulujen verkkokoulutustarjontaa.

Ikääntymisen asiantuntija -koulutukseen haetaan ensimmäisen kerran kevään toisessa yhteishaussa 17.-31.3.2021. Aloituspaikkoja monimuotototeutuksena toteutettavaan koulutukseen on 25.