SDP rakentaisi sote-uudistuksensa 18 sote-kunnan ja lähtökohtaisesti julkisen tuotannon varaan. Puolue julkisti torstaina askelmerkkinsä tulevan vaalikauden sote-uudistukselle.

SDP haluaa rakentaa Suomen mallin parlamentaarisessa valmistelussa eli kaikkien eduskuntapuolueiden kesken, jotta ratkaisun toteuttaminen ei riippuisi hallituksen vaihtumisesta. Puolue painottaa uudistukselle alun perin asetettuja tavoitteita: palveluiden saatavuuden parantamista, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista sekä kustannusten kasvun hillintää.

SDP:n mallissa julkinen tuotanto on lähtökohta, mutta palveluita on mahdollista tuottaa myös ostopalveluina yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. Asiakkaan valinnanvapautta voidaan lisätä palvelusetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta, puolue linjaa.

– Meidän näkökulmasta sitä voidaan laajentaa esimerkiksi lisäämällä palvelusetelien käyttöä, linjasi SDP:n kansanedustaja, puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paatero tiedotustilaisuudessa.

SDP:n tiedotteen mukaan asiakkaalla olisi mallissa valinnanvapaus ”sote-kunnan palveluvalikoimasta sekä sote-kuntien välillä”.

Palveluiden tuottamisen tavoista päättäisivät niin sanotut sote-kunnat, eli itsehallintoalueet, joita tulisi SDP:n mallissa olemaan 18 sekä pääkaupunkiseutu ”erilliskysymyksenä”. Sote-kunnilla olisi suorilla vaaleilla valittu valtuusto ja niillä olisi verotusoikeus. SDP:n mallissa sote-kuntia olisi siis kutakuinkin sama määrä kuin Sipilän hallituksen mallissa oli niin sanottuja maakuntia, jotka myös olivat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaavia itsehallintoalueita.

– Suomessa tulisi olemaan vähintään 18 näitä sote-kuntia. Ei ole sellaista tavoitetta, että näitä vähennettäisiin, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne painotti tilaisuudessa.

SDP:n malliin sisältyy hoitotakuu, jonka mukaisesti kiireettömään hoitoon on päästävä viikon kuluessa. Tämä tarkoittaisi perustason palveluiden vahvistamista muun muassa henkilöstöä lisäämällä.

– Lisätään 1000 lääkärin tai hoitajan tehtävää peruspalveluihin hoitotakuun toteuttamiseksi, SDP linjaa.

Jokainen sote-kunta kuuluisi yhteen viidestä erityisvastuualueesta, jotka vastaavat erityisen vaativan tason palveluiden järjestämisestä.

SDP toisi lakiin myös sitovan 0,7 hoitajamitoituksen.