Savonlinnan kaupunki ja Meri-Lapin kunnat vaativat, että Savonlinnan keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys tulee muuttaa lakiin toistaiseksi voimassaolevana. Nyt sairaaloiden ympärivuorokautiselle päivystykselle on määräaika vuoteen 2032.

Savonlinna, Meri-Lapin kunnat, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ja Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueen kunnista Rantasalmi ja Sulkava luovuttivat keskiviikkona eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle yhteisen kannanoton hyvinvointialuetta koskevasta lainsäädännöstä ja rahoituksesta. Kannanoton allekirjoittaneet alueet edustavat 200.000 ihmisen väestöpohjaa.

Kannanotossa kunnat vaativat, että Savonlinnan keskussairaalan ja Länsi-Pohjan keskussairaalan ympärivuorokautinen yhteispäivystys vuoteen 2032 saakka tulee muuttaa toistaiseksi voimassaolevaksi sekä velvoitteeksi pitää Etelä-Savon ja Lapin hyvinvointialueilla kummassakin kahta ympärivuorokautista yhteispäivystyssairaalaa.

– Vaadimme velvoittavaa toistaiseksi voimassaolevaa kirjausta ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen säilyttämiseksi ja tämä tulee huomioida hyvinvointialueiden rahoituksessa. Kuntalaisten huoli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista on alueillamme suuri ja nyt tarvitaan pysyviä ratkaisuja, kertoo Savonlinnan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Anna-Kristiina Mikkonen tiedotteessa.

– Sairaaloiden mahdollinen määräaikaisuus heikentää lääkärityövoiman ja hoitohenkilökunnan rekrytointeja tänä aikana sekä niiden pysyvyyttä alueella. Pysyvyydellä varmistetaan osaamisen taso ja näin ollen taataan potilasturvallisuus, toteaa Savonlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kirsi Torikka.

Tilanne on yhteneväinen Meri-Lapin ja Etelä-Savon alueilla, jonne on molempiin kaavailtu ainoastaan määräaikaisia sairaalapalveluja. Tämä esitys ei ole kuntien mukaan perustuslain mukainen.

Lisäksi alueiden ammattikorkeakouluissa ja ammattioppilaitoksissa on merkittävä määrä terveydenhoitoalan koulutuspaikkoja, joiden kannalta sairaaloiden pysyvyys on olennaista. Sairaalapalveluiden saatavuus koskettaa myös molempien alueiden huomattavaa vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden määrää.

–Yhdenvertaisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat olleet soteuudistuksen lähtökohtia. Uudistuksella ei voida heikentää alueiden asukkaiden palveluja ja elinvoimaa vähentämällä useita satoja työpaikkoja, kertoo Kemin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Teija Jestilä.