Syyt saunan terveyshyötyihin ovat viime vuosina alkaneet selvitä, kiitos Itä-Suomen yliopiston tutkijoiden.

Nyt tutkimusryhmä on tuottanut jälleen uutta tietoa elimistössä ilmenevistä muutoksista sekä saunomisen aikana ja sen jälkeen. Tutkimuksessa testattiin 30 minuutin saunomisen vaikutuksia sataan koehenkilöön. Tavoitteena oli selvittää erityisesti verenpaineen laskun ja verisuonten joustavuuden osuutta saunomisen tuottamissa terveyshyödyissä.

Tutkimus osoitti saunomisen todella alentavan verenpainetta ja lisäävän verisuonten joustavuutta.

Saunominen myös nosti sykettä keskiraskaan liikunnan tavoin.

Tutkimuksen mukaan keskimääräinen systolinen verenpaine laski saunomisen johdosta tasolta 137 mmHg tasolle 130 mmHg ja diastolinen verenpaine tasolta 82 mmHg tasolle 75 mmHg.

Systolinen verenpaine pysyi alhaisemmalla tasolla vielä puolen tunnin päästä kuluttua saunomisesta.

Suonen joustavuutta mitattiin kaula- ja reisivaltimolta ennen saunomista, saunan jälkeen ja 30 minuutin palautumisen jälkeen. Kokeellisessa tutkimuksessa käytetty valtimoiden seinämän joustavuuden mittaus on saunaympäristössä uusi menetelmä: joustavuudesta kertovan pulssiaallon nopeus oli ennen saunomista keskimäärin 9.8 m/s. Se laski tasolle 8.6 m/s välittömästi saunan jälkeen.

Sydämen sykkeen havaittiin saunomisen aikana nousevan kuten keskiraskaassa liikunnassa. Elimistön lämpötila nousi saunomisen aikana noin kaksi astetta.

Tekesin rahoittaman tutkimuksen toteutti professori Jari Laukkasen tutkimusryhmä Itä-Suomen yliopistosta.

Tulokset saunomisen vaikutuksista elimistöön julkaistiin Journal of Human Hypertension -lehdessä. Suonen joustavuuden mittauksiiin perustuvat tulokset julkaistiin puoletsaan European Journal of Preventive Cardiology -lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston tutkijat ovat viime vuosina osoittaneet, että saunomisella on monia terveyshyötyjä.

Säännöllinen saunominen on yhteydessä muun muassa vähentyneeseen sydänsairauksien, sydänperäisten äkkikuolemien, verenpainetaudin sekä Alzheimerin taudin ja dementian riskiin. Runsaalla saunomisella on havaittu yhteys myös pienempään hengityselimistön sairauksien riskiin sekä alhaisempaan CRP-tulehdusmerkkiaineen tasoon.

Saunomisen sydänterveyttä edistävistä fysiologisista mekanismeista tarvitaan kuitenkin edelleen lisää kokeelliseen tutkimukseen pohjautuvaa tietoa.