Seta on myöntänyt ensimmäiset Suomessa kehitetyt sateenkaarisertifikaatit kahdelle Helsingissä toimivalle vanhusten palvelukeskukselle. Kinaporin ja Kampin palvelukeskukset Helsingissä ovat vuosina 2018–2019 osallistuneet Setan sateenkaarisertifiointi-koulutukseen ja tehneet monipuoliset sekä konkreettiset toimintasuunnitelmat sekä asiakkaiden että henkilöstön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi. Valtakunnallisella vanhustenviikolla jaetaan todistukset henkilökunnalle, joka on käynyt koulutuksen.

Sateenkaarisertifiointi edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ikäihmisten eli sateenkaarisenioreiden yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Sertifikaatin luomista ovat inspiroineet The Pink Passkey Hollannista ja Hbtq-sertifikaatti Ruotsista.

– Sateenkaarisertifiointi on tapa toimeenpanna yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja vanhuspalveluissa. Moninaisuuden huomioimisessa on yhdenvertaisuuden edistämisen lisäksi kysymys laadukkaasta palvelusta, sanoo Setan seniorityön koordinaattori Touko Niinimäki.

Sertifiointipilotti sisälsi koulutusjakson, jossa käytiin läpi perusasioita sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, sateenkaarihistoriasta sekä palveluntarjoajia ja työnantajia velvoittavasta lainsäädännöstä. Koulutus antoi myös valmiudet tunnistaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen näkymättömyyttä aiheuttavia ja syrjiviä normeja.

– Koulutusjaksolla keskeistä oli näkökulmien ja työkalujen tarjoaminen sateenkaariseniorien sensitiiviseen kohtaamiseen ja moninaisuuden näkyväksi tekemiseen. Sateenkaariseniorit kokemuskouluttajina toivat inhimillistä näkökulmaa koulutuksiin omien elämäntarinoidensa muodossa, Niinimäki kertoo.

Setan tekemien selvitysten mukaan moni ikääntyvä sateenkaari-ihminen pohtii, joutuuko takaisin kaappiin vanhuspalveluissa ja miten heidät otetaan vastaan. Sertifioidun organisaation tunnistaa sateenkaaritarrasta, joka viestii sateenkaarisenioreille paikan turvallisuudesta. Sertifiointi näkyy myös organisaation viestinnässä, julkisissa tiloissa, henkilöstörekrytoinneissa, moninaisuuden huomioimisena lomakkeissa ja markkinointimateriaaleissa sekä arjen kulttuurissa, kuten omien pride-tapahtumien muodossa.

Sertifikaatti päivitetään parin vuoden välein ja tuloksia seurataan aktiivisesti palvelukeskusten kanssa yhteistyössä.