Itsetuhoinen käyttäytyminen tai ajatukset ovat selvästi yleisempiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten keskuudessa. Sateenkaarinuorten kohtaamiseen tarvitaan lisää osaamista seksuaalisuudesta ja sukupuolisesta moninaisuudesta, vaativat Suomen mielenterveys ry MIELI ja lukuisat muut terveysjärjestöt.

– Sateenkaarinuorten itsetuhoisuusriskit on tunnistettava entistä paremmin. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvat tarvitsevat riittäviä mielenterveyden tukipalveluita, sanoo kriisipalveluiden johtaja Outi Ruishalme MIELI ry:stä.

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan sateenkaarinuoret kohtaavat mielenterveyden ongelmia ja kiusaamista huomattavasti useammin kuin muut nuoret. Kouluterveyskyselyssä nuoret kertoivat kokevansa terveydentilansa huonommaksi, ja raportoivat kokevansa enemmän ahdistusta.

Sateenkaarinuoret kärsivät yleisemmin kiusaamisesta, uhkailusta ja väkivallasta. Erilaiset kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset olivat yleisiä erityisesti pojilla. Koulukiusatuksi vähintään kerran viikossa joutui lukiossa 7 prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa 16 prosenttia sateenkaaripojista. Sateenkaarinuoret kokivat muita nuoria harvemmin voivansa avautua asioistaan tai huolistaan muille.

Itsetuhoisuuden ja ahdistuneisuuden taustalla on usein muita yleisempi riski syrjinnän ja väkivallan kokemiseen ja haasteet lähisuhteissa esimerkiksi silloin, jos läheisiltä ei saa tukea ja hyväksyntää. Tästä syystä tarvitaan mielenterveyden huomioimista, sensitiivisyyttä ja riittävää tukea.